آثار

مؤلفات امام محمد باقر علیه السلام

صفحه 176 از 269
مؤلفات امام محمد باقر علیه السلام
مؤلفات امام محمد باقر علیه السلام بسیار است و ما در کتاب سر تفوق الشیعه نگاشتهایم که اولین مؤلف شیعه ابورافع است که از
بزرگان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و از مشاهیر رجال اسلام و از فداکاران بزرگ عالم بشریت است که شرح حال او
و اکثر صحابه را ما در کتاب دائرة المعارف رجال خود نگاشتهایم و نمیخواهیم در کتب سیره ائمه به شرح حال اصحاب و تابعین
پردازیم که از موضوع خارج شده باشیم. ابورافع اولین مؤلف شیعه است و پس از او سلمان فارسی و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب
علیه السلام و غیره میباشند و ائمه ما نیز غیر از حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام که در مدت انقلاب و تحول عصر
بنیامیه فقط به نوشتن قرآن میپرداختند که اصل قرآن دستخوش حوادث قرار نگیرد ائمه دیگر اکثر تألیف و تصنیفی در تفسیر و
حدیث و فقه و اصول عقاید و فروع احکام دارند. 1 – کتاب تفسیر به نقل ابنندیم از آثار امام محمد باقر علیه السلام است که
ابوجارود زیاد بن منذر رئیس جارودیه زیدیه از آن نقل کرده است و یحیی بن قاسم اسدی و علی بن ابراهیم بن هاشم در تفسیرش
از آن نقل نموده. 2 – رساله که برای سعدالخیر از بنیامیه نوشته 3 – رساله دیگری که کلینی در روضه کافی از آن نقل کرده است.
4 – کتاب هدایۀ است که ابنندیم مینویسد ابوجعفر محمد بن علی نگاشته است. این کتاب در فنون مختلفه علمی بوده و اصحاب
آن حضرت در اکثر مؤلفات خود از این کتاب بسیار نقل کردهاند. اخبار امام محمد باقر علیه السلام در کتب فقه امامیه و در سیره و
تاریخ و تفسیر و حدیث و آداب و سنن و تربیت و تعمیم تعلیم فرهنگ و معارف در درجه اول مکتبهای جهان قرار دارد با توجه
کامل به این حقیقت میتوان گفت که با در نظر داشتن اوضاع و احوال آن عصر و مقتضیات زمان و مکان این امام پنجم در مدت
امامت خود چقدر وقت صرف نشر علم و فضیلت [صفحه 272 ] فرمود و یک مرتبه سطح علم و دانش مردم مسلمان را بالا برد و به
اوج ترقی و تکامل سیر داد و اگر خود آن حضرت در تألیفات خود زیاد کتاب ننگاشته به جای آن شاگردان بسیاری داشته که علوم
و فنون را به آنها تعلیم فرموده است و در هه رشتههای علمی و فنی از دین و دنیا و علم ابدان و ادیان فروگذار نفرموده و به تمام
کسانی که لیاقت و استعداد فرا گرفتن علم و معرفت داشته بودند علم و دانش آموخته است.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *