احادیث اخلاقی

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام باقر علیه السلام

قال (ع) ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصالحین فریضۀ عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و
تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و یتصف من الاعداء و یستقیم الامر اساس و رکن زندگانی انسانیت بر پایه دو اصل
است که امر به معروف و نهی از منکر است که در کتاب مکتب اسلام اول را در باب فضایل و دومی را در فصل رذایل نقل
کردهایم – قرآن بشر را به این حقیقت اعلام و موظف فرموده است. امام محمد باقر علیه السلام میفرماید خداوند است که امر به
معروف و نهی از منکر فرمود و این راهی است که انبیاء عظام و رسل گرامی پیمودهاند این راه صلحا و بزرگان و وظیفه بزرگ
انسان در سرلوحه وظایف است در این راه مذاهب و مسالک معلوم میگردد در راه امر به معروف علم و فضیلت دست میدهد و
جهل و رذیلت محو میگردد در این وظیفه مظالم مرتفع [صفحه 252 ] میشود و زمین آبادان میگردد دشمن راه انصاف پیش
میگیرد و دوست به راه مستقیم کمال مطلوب پیش میرود امر به معروف آئینه تکامل مسلمان است نهی از منکر مرآت عیب نما
برای رفع نقص است باید مسلمان برای تکامل خویشتن به این دو حقیقت پی برده و طلیعه وجهه همت خود قرار دهد. قال (ع) من
باب کالا من طلب الحلال بات مغفورا له فرمود کس که خوابش برد در راه زحمت و رنج در طلب حلال خوابیده است آمرزیده
یعنی طلب حلال زحمتانگیز است و رنج در راه به دست آوردن آن خستگی طاقتفرسائی دارد هر کس در این راه خسته شود و
صفحه 166 از 269
بیتوته کند خداوند او را میآمرزد. قال (ع) عن جده رسول الله (ص) قال العبادة سبعون جزءا افضلها طلب الحلال فرمود رسول خدا
صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است عبادت هفتاد جزء است که افضل آن به دست آوردن مال حلال است و این مال حلال
تأثیری به سزا در زندگی انسان دارد برای تقویت جسم و رقاء روح بسیار مؤثر است همان طور که مال حرام تأثیری در کشتن
احساسات و ادراکات و خفه کردن روح و میراندن شعور دارد مال حلال زنده میسازد – نشاط میآورد قوت میبخشد – شجاع و
دلیر میسازد – مشعوف و مسرور میگرداند و بازخواست ندارد در حساب زودگذر است – تعدی به حقوق دیگران که در حرام
ناگزیر تعدی میشود نخواهد شد اجحاف و زیادهروی نمیکند مسئول و طلبکار ندارد – بازخواست نمیشود – دادخواهی نمیکند
و هکذا سایر شئون زندگی انسان همه در راه کسب حلال به رضا و رغبت و میل و صفا و وفا و ایجاد فضیلت به سهولت دست
میدهد.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *