احادیث اخلاقی

انجام وظیفه در سیره امام باقر علیه السلام

از رفتار امامان این نکته شفاف است که آنان در شرایط گوناگون تلاش مینمودند آنچه وظیفه دینی آنان است، انجام دهند. به
پیشنهادها و جوسازیها، هشدارهای بیجای افراد توجه نمینمودند. اگر ناهنجاری در جایی مشاهده مینمودند، این گونه نبود که از
کنار آن بیتفاوت بگذرند؛ بلکه تلاش میکردند ناهنجاریها را هنجار بخشیده و نقطه ضعفها و کژراهگیها را اصلاح نمایند.
آنچه برای امامان اهمیت داشت، عمل به وظیفه بود. اگر در این راه مورد نکوهش قرار میگرفتند و یا افراد ناهنجار توجه به
رهنمونها نمینمودند، امام دست از وظیفه خویش بر نمیداشت. زراره میگوید همراه امام باقر علیه السلام و عطا در تشییع جنازه
فردی از قریش شرکت نمودیم. فردی خیلی فریاد و صیحه میزد. عطا به وی گفت یا فریاد نکش و یا اگر ادامه بدهی ما در تشیع
شرکت نمیکنیم. چون آن فرد توجه نکرد، عطا از ادامه تشییع جنازه منصرف شد و رفت. من به امام باقر علیه السلام عرض کردم،
صفحه 46 از 110
عطا برگشت؛ امام پرسید چرا، علت آن را گفتم. امام اظهار کرد اگر به خاطر یک باطل از اقدام حق باز بمانیم [صفحه 118 ] نمی
توانیم حق دیگران را ادا کنیم. راهت را ادامه بده. زراره میگوید تشییع ادامه یافت. تا این که بر میت نماز خوانده شد. صاحب عزا
رو کرد به امام باقر علیه السلام که شما چون خسته شدهاید به منزل خویش برگردید. من هم به حضرت عرض کردم چون صاحب
عزا اجازه داده برگردید، من نیز سؤالی دارم، میخواهم مطرح سازم! لیکن امام توجه نکرده و به تشییع ادامه دادند و فرمودند ما به
اذن صاحب عزا نیامدهایم تا به اجازه ایشان تشییع را ترک کنیم. ما برای اجر و پاداش آخرتی آمدهایم. به مقداری که در تشییع
شرکت کنیم پاداش نصیب ما میشود. نکته زیبا و جالب که از رفتار حضرت بدست میآید این که در رفتار امام، عمل به انجام
وظیفه شرعی مهم است. باید دید چه رفتاری را خدا از انسان میخواهد. به همان وظیفه عمل کرد خواستههای دیگران مهم نیست.
دیگران را خوشایند باشد یا از رفتار به حق بیجا برنجند، اینها ملاک نیستند. ملاک این است که کدام رفتار وظیفه دینی و الهی
شخص است، به همان وظیفه باید رفتار نمود.
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *