احادیث اخلاقی

حراست باورها از دیدگاه امام باقر علیه السلام

از تلاشهای مهم و مستمر عترت، پافشاری بر باورهای حق میباشد. عترت بیشترین دفاع و تلاش را در جهت استقرار باورهای حق
الهی شکل دادند. استقرار باورهای توحیدی و شناخت معاد و رویکرد مردم به بنیانهای اعتقادی مانند امامت و رهبری، محورهای
اصلی تلاش عترت را شکل میدهد. تلاش عترت در دفاع از رهبری جانشینان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه جانشینی
علی بن ابیطالب علیه السلام بسیار حساس و برجسته و نمایان است. امامان معصوم از هیچ فرصتی در طرح امامت امیر المؤمنین
مطرح میساختند. به « علی علیه السلام » علیه السلام غفلت نکردند. در ظرفیتهای مناسب هماره مسئله رهبری جامعه را به محوریت
این موضوع چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی شخصی اهتمام میورزیدند. اصولا معرفی عترت و بازگویی فضایل عترت
یکی از تلاشهای محوری امامان در این عرصه میباشد. که شرح آن در همین نوشتار در بخش فرهنگی آمده است. در این فرصت
به یک نمونهی بارز از تلاش باقر العلوم علیه السلام در راستای حراست از باورهای حق میشود. باقر العلوم علیه السلام همسری
انتخاب نمودند و به وی بسیار علاقهمند بودند. با این که علاقه بسیار به وی داشتند همسرش را طلاق دادند! از این رویداد سخت
اندوهناک شدند. وقتی اصحاب علت اندوه حضرت را جویا شدند، فرمودند به خاطر طلاق همسرم اندوهناک هستم. به وی عرض
کردند شما که علاقهمند به همسرت بودهای و از طلاق وی این گونه غمناک شدهای؛ چرا وی را طلاق دادید. حضرت در پاسخ
[ فرمودند: در نزد همسرم سخن از علی امیر المؤمنین علیه السلام شد. وی از حضرت عیبجویی نمودند و من چون [صفحه 109
نخواستم قطعهای از آتش در کنارم باشد، وی را طلاق دادم، انی ذکرت علیا علیه السلام فتنقصته فکرهت ان الصق جمرة من جمر
جهنم بجلدی. [ 191 ]. امام وقتی مشاهده کردند همسرش ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را ندارد و از علی علیه السلام عیبجویی
مینماید، با این که علاقه شدید هم به وی داشتند فورا طلاق دادند؛ حتی یک شب هم وی را تحمل ننمودند. این کمال اهتمام به
باورهای حق دینی است، که عیبجویی از علی علیه السلام پایانش آتش سوزان است و حضرت بیدرنگ این آتش را از خویش
دور میسازند. با این که آن مقدار علاقهمند بودند که بعد از طلاق بسیار اندوهناک شدند. این روش یعنی در دفاع از باورهای حق
باید از افراد و هر چیز وابسته و مورد علاقه دست شست. تا عقیده و باور حق را حراست نمود. این سیره میآموزد که ولایت و حق
صفحه 43 از 110
مداری عترت، تا چه مقدار اهتمام دارد و در هر شرایط به حراست و دفاع از آن باید اقدام نمود.
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *