احادیث اخلاقی, احادیث اعتقادی

دیدگاه امام باقر علیه السلام در مورد راه غلبه بر خشم

امام باقر (ع) برای پیروز شدن انسان بر خشم خویش و فرو نشاندن توفان ویرانگر غضب، با توجه به خصلتهای روانی انسان
صفحه 123 از 155
رهنمودهایی داده و فرموده است. انسان گرفتار غضب میشود و چه بسا آرام نشود تا داخل آتش شود (یعنی غضب بر او چیره شده
و دست به اعمالی میزند که جهنمی میشود) پس هر گاه فردی نسبت به گروهی خشمگین شد، در صورتی که آن فرد ایستاده
است، به سرعت موقعیت خویش را تغییر داده و بر زمین بنشیند، زیرا این کار هجوم شیطان را از او دور میسازد (و او تسلط بر
خویش پیدا میکند) و هر فردی که بر [صفحه 297 ] خویشاوندان و یکی از نزدیکان خانوادهاش خشمگین شد، کسی که مورد
.[ خشم قرار گرفته است به فرد خشمگین نزدیک شده و او را نوازش دهد، زیرا نزدیکان رحمی با این شیوه آرامش مییابند. [ 534
امام (ع) در روایتی دیگر میفرماید: خشم و غضب، شرارهای شیطانی است که در قلب فرزند آدم زبانه میکشد و هنگامی که کسی
خشمگین میشود، چشمانش سرخ و رگهای گردنش متورم میگردد و شیطان در وجودش راه مییابد. پس هر گاه بیم آن یافتید
.[ که خشم بر شما چیره شود بر زمین نشینید، زیرا فشار و هجوم شیطان با این شیوه، کاسته میشود. [ 535
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *