احادیث اخلاقی, احادیث اعتقادی

دیدگاه امام باقر علیه السلام در مورد معاشرتهای ممنوع و زیانبار

امام باقر (ع) همپای تشویق مؤمنان به برقرار کردن روابط صمیمانه و عاطفی و خدماتی با سایر اعضای جامعهی اسلامی، به خطرها و
آفتهای آن نیز هشدار داده و ایشان را از روابط و معاشرتهایی که موجب انحراف و فساد میشود منع کرده است. آن حضرت در
این باره میفرماید: در راستای حق گام بنه و از بیهودگیها کناره بگیر. از دشمنت اجتناب کن (و با نزدیک شدن به وی خود را در
معرض آسیبهای او قرار مده). از دوستان متفرقه بر حذر باش (و به آنان اطمینان نکن) مگر دوستی که امین و خدا ترس باشد. با
فاجر و گناه پیشه مصاحبت و رفاقت و همراهی نکن. و او را بر اسرار خویش آگاه مگردان. در کارهایت با کسانی مشورت کن که
خشیت و بیم خدا دارند. [ 595 ]. امام باقر (ع) در رهنمودی دیگر میفرماید: [صفحه 319 ] با ثروتمندان همنشینی و مجالست نکن،
زیرا انسان قبل از این که با سرمایه داران و توانمندان همنشین شود (از وضع خویش خشنود است) و نعمتهای خدا را در حق
خویش درک میکند و ارج مینهد، اما وقتی با افراد مرفه و ثروتمند نشست، بینش او عوض میشود و در همان برخورد و نشست
.[ اول، قبل از این که مجلس را ترک بگوید چنین تصور میکند که خدا هیچ نعمتی به او نداده است. [ 596
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *