احادیث احکامی, احادیث اخلاقی, احادیث اعتقادی, احادیث تفسیری, احادیث و سخنان

احادیث امام باقر علیه السلام در کتاب اصول کافی جلد 4

امام باقر (ع): از رسول اکرم (ص) حدیث کرده است که فرمود: صبح کن و روزت را بگذران که یا عالم باشی یا علم آموز و
بپرهیز از اینکه عمرت در لذائذ غفلت زا و کامجوئی های زیان بخش سپری گردد. الحدیث جلد 1 صفحه 54 امام باقر (ع): طبیعت
بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذت آمیخته شده است، جز آنکه در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش
طبیعی را با نیروی تقوی و حیاء و تنزه مهار کرده اند. موقعی که نفس متجاوزت، تو رابه گناه می خواند به آسمان با عظمت و کیهان
حیرت زا نگاه کن و از خداوند بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند بترس و از گناه خودداری کن، اگر از
خداوند توانا خوف نداری به زمین نظر افکن شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب معصیت نشوی، اگر
جرات و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری خود را از صف انسانها خارج
بدان و در عدد بهائم و حیوانات به حساب آور. الحدیث جلد 1 صفحه 71 امام باقر (ع) از رسول اکرم (ص) حدیث کرده است که:
اسلام دین محکم و قوی خداوند است، راه مستقیم آن را با مدارا بپیمایید و تندروی ننمائید. الحدیث جلد 1 صفحه 92 امام باقر
(ع): از اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش این بود که فرزند عزیز، کسی که با گناهکار شریک شود راه ناپاکی را از وی یاد می
گیرد، کسی که مجادله را دوست داشته باشد مورد فحش و دشنام واقع می شود، کسی که در جایگاه های و مکانهای بدنام قدم
بگذارد متهم خواهد شد، کسی که با رفیق بد همگام گردد از فساد اخلاق سالم نمی ماند، کسی که مالک زبان خود نباشد
سرانجام پشیمان خواهد گشت. الحدیث جلد 3 صفحه 98 حضرت باقر (ع): خداوند از مردم خواستار دو فضیلت است: 1- به
نعمتها اقرار کنند تا بر آن بیفزاید، 2- به گناهان اعتراف نمایند تا آنها را ببخشد. الحدیث جلد 2 صفحه 182 امام باقر (ع): هر
بندهای از بندگان خدا روش گمراهکنندهای را بین مردم بنیان نهد، برای او گناهی همانند گناه کسانی است که مرتکب آن عمل
شدهاند، بدون آن که از گناه عاملین آن کاسته شود. الحدیث جلد 2 صفحه 155 امام باقر (ع): از اندرزهای لقمان حکیم به
فرزندش این بود که فرزند عزیز، کسی که با گناهکار شریک شود راه ناپاکی را از وی یاد میگیرد، کسی که مجادله را دوست
داشته باشد مورد فحش و دشنام واقع میشود، کسی که در جایگاههای بدنام قدم بگذارد متهم خواهد شد، کسی که با رفیق بد
همگام گردد از فساد اخلاق سالم نمیماند، کسی که مالک زبان خود نباشد سرانجام پشیمان خواهد گشت. الحدیث جلد 2 صفحه
131 امام باقر (ع): دنیا بازاری از بازارها است. گروهی از این بازار خارج میشوند، کالای نافع و سودبخش میبرند و بعضی با متاع
مضر و زیانبار از این بازار بیرون میروند. الحدیث جلد 2 صفحه 39 امام باقر (ع): در دل هیچ انسانی کبر (تکبر) وارد نمی شود
مگر آنکه عقلش به همان اندازه ناقص می شود، خواه کم باشد یا زیاد. الحدیث جلد 2 صفحه 319 امام باقر (ع) به جابر جعفی
فرمود: ای جابر آگاه باش، زمانی از دوستان ما به حساب می آیی که اگر تمام اهل یک شهر بگویند که تو مرد بدی هستی (یا
انتقادت گویند) سخن آنان غمگین و متاثرت نکند، و اگر همه آنان گفتند تو مرد شایسته و خوبی هستی مسرور و خوشحالت
ننماید (خوشحال نشوی) بلکه اعمال و رفتارت را به کتاب خدا عرضه کن، اگر دیدی کردار و گفتارت مانند قرآن است و در راه
قرآن قدم بر می داری حرامهایش را ترک می کنی و خواسته های آن کتاب مقدس را با علاقه و میل انجام می دهی و از کیفر
هایی که در راه آن آمده خائف و ترسانی در روش خود پابرجا و شادمان باش و بدان که گفته های مردم به تو زیانی نمی رساند
(خوشحال باش که پشت سرت حرف می زنند، زیرا گناهان تو را به حساب آنها می نویسند و ثوابهایش را به حساب تو) ولی اگر
کارها و رفتارت مخالف قرآن بود و بر خلاف کتاب خدا قدم بر می داری، چه چیز تو را از خودت غافل و بی خبر ساخته
است.الحدیث جلد 2 صفحه 386 امام محمد باقر (ع): پدرم فرمود: چهار صفت در هرکس باشد اسلامش کامل و گناهش آمرزیده
است و هنگام مرگ خدا از او راضی خواهد بود: 1.چون با مردم پیمانی بندد برای خدا به عهدش وفا کند. 2.زبانش راستگو
باشد. 3.از کاری که نزد خدا یا در نظر مردم زشت است شرم کند. 4.اخلاقش با زن و فرزندش خوش باشد.نصایح صفحه 197 الی
198 امام باقر (ع): بخدا که در آسمان هفتاد صف از ملائکه است اگر تمام مردم روی زمین جمع شوند که یک صف از آنها را
را معتقدند. اصول کافی جلد 2 صفحه 320 امام باقر (ع): حکایت شخص « بشمارند نتوانند و آن فرشتگان همگی ولایت ما (ائمه (ع
حریص به دنیا حکایت کرم ابریشم است که هرچه بیشتر بر خود تند راه بیرون آمدنش دورتر شود تا آنکه از غصه بمیرد. اصول
کافی جلد 3 صفحه 202 امام باقر (ع): چون دو مومن بهم بر خورند و مصافحه کنند خدا به آنها رو کند و گناهان از چهره آنها
بریزد تا از یکدیگر جدا شوند. اصول کافی جلد 3 صفحه 264 امام باقر (ع): از وعده های حتمی خدا قیام قائم ما است. هرکس در
این گفتار شک و تردید به خود راه دهد خدا را به حال کفر و انکار ملاقات میکند. کتاب بحارالانوار جلد 51 صفحه 140 فضیل
گوید از حضرت امام باقر (ع) پرسیدم: آیا برای ظهور امام زمان (عج) وقتی تعیین شده است؟ امام سه بار فرمودند: آنان که برای
ظهور امام زمان تعیین وقت میکنند دروغ می گویند. کتاب بحارالانوار جلد 52 صفحه 103 امام باقر (ع): به خدا که محبوبترین
اصحابم نزد من پرهیزکارتر و فقیه تر و حدیث نهان دارتر آنها است و بدترین و مبغوض ترین اصحابم نزد من کسی است که هرگاه
صفحه 61 از 115
حدیثی را شنود که بما نسبت دهند و از ما روایت کنند آنرا نپذیرد و بدش آید و انکار ورزد و هرکه را به آن معتقد باشد تکفیر
کند در صورتیکه که او نمی داند شاید آن حدیث از ما صادر شده و به ما منسوب باشد و او به سبب انکارش از ولایت ما خارج
شود. اصول کافی جلد 3 صفحه 317 امام باقر (ع): بهترین عبادت عفت شکم و فرج است. اصول کافی جلد 3 صفحه 125 امام باقر
(ع): خوشا به حال کسی که محضر مهدی (عج) را درک کند و در خدمت او باشد. کتاب بحارالانوار جلد 51 صفحه 137 امام باقر
(ع): دعایی که بیشتر امید استجابت آن میرود و زودتر به اجابت می رسد دعا برای برادر دینی است در پشت سر او (در غیاب او)
اصول کافی جلد 4 صفحه 269 امام باقر (ع): خوشا به حال کسی که محضر مهدی (عج) را درک کند و در خدمت او باشد. کتاب
بحارالانوار جلد 51 صفحه 137 امام باقر (ع): چیزی دل را بیشتر از گناه فاسد نکند دل که آلوده به گناه شد مغلوب آن گردد تا
وارونه شود. امالی شیخ صدوق مجلس شصت و دوم صفحه 397 امام باقر (ع): خدای عزوجل برای بدی قفل هائی قرار داده و
کلیدهای آنها را شراب قرار داده و دروغ بدتر از شراب است. اصول کافی جلد 4 صفحه 35 شرح: اگر همه بدیها را در یک جا
جمع کنید (مانند اتاق) کلید آن شراب است یعنی اگر شراب بخوری همه گناهان را انجام می دهی دروغ بدتر از شراب است. امام
( محمد باقر (ع): موسیقی از جمله گناهانی است که خدا بر آن وعده آتش داده و بعد ایشان آیه زیر را خواند (سوره لقمان آیه 6
بعضی از مردمان کسانی هستند که می خرند سخن لهو و باطل و غافل کننده از خدا را تا گمراه سازند مردم را از راه خدا و استهزاء
می کنند به راه خدا و دین حق. برای آن گروه مهیا شده است عذابی خوار کننده. عین الحیوة صفحه 228 امام محمد باقر (ع):
شخصی از امام (ع) راجع به موسیقی سوال پرسید: حضرت فرمودند اگر حق و باطل جدا از هم باشند و مشخص شده باشد موسیقی
در کدام طرف خواهد بود: آن شخص گفت در طرف باطل و نادرست. امام (ع) فرمودند: درست گفتی. عین الحیوة صفحه 229
امام باقر (ع): ای جابر زکات روزی انسان را زیاد میکند. بحارالانوار جلد 78 صفحه 183 امام باقر (ع): دروغ گفتن باعث خرابی
ایمان است. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 236 حضرت باقر (ع): امام باقر (ع) فرمود: که پدرم حضرت سجاد (ع) به فرزندان خود می
فرمود: بپرهیزید از دروغ گفتن چه در امر کوچک چه در امر بزرگ خواه جدی و خواه به شوخی زیرا کسی که دروغ کوچک می
گوید بر گفتن دروغ بزرگ جرات پیدا می کند مگر نمی دانید که حضرت رسول (ص) می فرمود: پیوسته بنده راست می گوید تا
خدا او را راستگو می نویسد و بندهای پیوسته دروغ می گوید تا خدا او را کذاب (دروغگو) می نویسد. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه
236 امام باقر (ع): هرچیزی بهاری دارد، و بهار قرآن ماه رمضان است. معانی الاخبار جلد 2 صفحه 70 امام باقر (ع): از دروغ
کوچک و بزرگ، جدی و شوخی بپرهیزید، زیرا آن کسی که در مسالهای کوچک دروغ گفت به گفتن دروغ بزرگ نیز جرات
پیدا می کند، آیا نمی دانید که رسول خدا (ص) فرمود: انسان پیوسته راست می گوید تا خدا او را صدیق و راستگو نویسد، و
پیوسته دروغ گوید تا خدا او را کذاب (و دروغگو) نویسد. اصول کافی جلد 4 صفحه 35 امام باقر (ع): دروغ ویران کننده ایمان
است. اصول کافی جلد 4 صفحه 36 ولید بن عقبه هجری گوید: شنیدم حضرت باقر علیه السلام فرمود: به خدا سوگند هیچ بندهای
در دعا پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند جز اینکه حاجتش را برآورد. اصول کافی جلد 4 صفحه 224 ابو حمزه
گوید: شنیدم از امام باقر علیه السلام که می فرمود: همانا علی (علیه السلام) دری است که خداوند (بروی مردمان) گشود، هر که
داخل آن گردد مؤمن است، و هر که از آن بیرون رود کافر است. اصول کافی جلد 4 صفحه 100 حضرت باقر (علیه السلام) فرمود:
هر که بنشیند در مجلسی که در آن به امامی از امامان دشنام گویند و می تواند برخیزد و نکند خداوند ذلت را در دنیا بر او بپوشاند
و در آخرت او را عذاب کند، و آن چیز نیکی که به دادن آن بر او منت نهاده (یعنی) معرفت ما را از او بگیرد.اصول کافی جلد 4
صفحه 88 و نیز حضرت باقر علیه السلام فرمود: که در کتاب رسول خدا یافتیم (نوشته بود): هر گاه پس از من زنا پدیدار شود
مرگ ناگهانی فراوان گردد، و هرگاه از پیمانه و ترازو کم شود، خداوند آنان را به قحطی و کمی (خوار و بار و سایر وسائل
زندگی) ماخوذ دارد، و هرگاه از دادن زکاة دریغ کنند، زمین برکات خود را از زراعت و میوه ها و معادن همه آنها (از آنان) دریغ
کند، و هرگاه در احکام بنا حق حکم کنند همکاری در ستم و عدوان کنند (و بستم همدیگر دچار شوند) و چون پیمان شکنی
کنند خداوند دشمنشان را بر آنان مسلط کند، و چون قطع رحم کنند خداوند اموال (و ثروتها) را در دست اشرار قرار دهد، و چون
امر به معروف و نهی از منکر نکنند و پیروی از نیکان اهل بین من ننمایند خداوند اشرار آنان را بر ایشان مسلط گرداند، پس نیکان
آنها دعا کنند و مستجاب نشود. اصول کافی جلد 4 صفحه 81 امام باقر علیه السلام فرمود: پیوسته غم و اندوه گریبانگیر مؤمن باشد
تا برای او گناهی بجا نگذارند. اصول کافی جلد 4 صفحه 182 محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود:
چه بسیار خوب است حسنات (کارهای نیک و شایسته) بدنبال سیئات (کارهای بد و گناهان) و چه بسیار بد است سیئات در دنبال
حسنات. اصول کافی جلد 4 صفحه 196 امام باقر علیه السلام فرمود: همانا خداوند بندگان خاصی دارد که از بلا آنها را نگهدارد،
پس در عافیت آنان را زنده بدارد، و در عافیت روزیشان دهد، و در عافیت بمیراند و در عافیت زنده داشته، و در عافیت در بهشت
آنان را سکونت دهد. اصول کافی جلد 4 صفحه 203 حضرت باقر علیه السلام فرمود: به خدا سوگند هیچ بندهای در دعا پافشاری و
اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند جز اینکه حاجتش را برآورد. اصول کافی جلد 4 صفحه 224 حضرت باقر (ع) فرمود: هیچ
قطرهای نزد خدا محبوبتر نیست از آن اشکی که در تاریکی شب از ترس خدا بریزد و جز خدا چیز دیگری به آن منظور نباشد.
اصول کافی جلد 4 صفحه 234 حضرت باقر علیه السلام فرمود: خدای عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بندهای را دوست دارد
که بسیار دعا کند، پس بر شما باد به دعا از هنگام سحر تا زدن آفتاب زیرا آن هنگامی است که درهای آسمان در آن هنگام باز
گردد، و روزیها در آن تقسیم شود، و حاجتهای بزرگ بر آورده شود. اصول کافی جلد 4 صفحه 228 حضرت باقر علیه السلام
فرمود: نه به خدا سوگند هیچ بندهای به درگاه خدای عزوجل اصرار نورزد جز اینکه خداوند دعایش را مستجاب کند. اصول کافی
جلد 4 صفحه 224 حضرت باقر (ع) فرمود: به حقیقت و راستی که خدا مردی بیابانی را با دو کلمه که با آنها بدرگاه خداوند دعا
یعنی بار خدایا ) « اللهم ان تعذبنی فاءهل لذلک انا، و ان تغفر لی فاءهل لذلک انت » : کرد آمرزید (و آن دو کلمه این بود که) گفت
اگر مرا عذاب فرمائی پس من سزاوار آنم، و اگر بیامرزی پس تو شایسته آنی) پس خداوند او را آمرزید.اصول کافی جلد 4 صفحه
371 حضرت باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا (ص) فرموده: ای گروه قرآن خوانان از خدای عزوجل بپرهیزید در آنچه از کتاب
خود به شما داده است زیرا که من مسؤلم و شما هم مسئول هستید، من از رساندن و تبلیغ رسالت مسئولم، و شما از آنچه از قرآن و
سنت من در بردارید مسئول هستید.اصول کافی جلد 4 صفحه 408 امام باقر (ع) می فرمود: یاران خود را بزرگ شمارید و
احترامشان کنید و برخی از شما بر برخی دیگر هجوم نبرید، و به هم زیان نزنید و بر هم حسد نورزید و از بخل بپرهیزید تا از
بندگان با اخلاص (و شایسته) خدا باشید. اصول کافی جلد 4 صفحه 450 حضرت باقر (ع) فرمود: ای صالح (ظاهر اینست که صالح
نام ابوعدیس بوده) پیروی کن از کسی که تو را می گریاند و اندرزت می دهد، و پیروی مکن از آنکه تو را بخنداند و گولت زند،
و بزودی همگی بر خدا درآئید و بدانید. اصول کافی جلد 4 صفحه 451 حضرت باقر (ع) می فرمود: خدای عزوجل آنکس که
میان جمعی شوخی و خوشمزگی کند دوستش دارد در صورتیکه فحشی نباشد. اصول کافی جلد 4 صفحه 486 امام باقر (ع) فرمود:
هیچ بندهای چهل روز ایمانش را به خدای عزّوجلّ خالص نگرداند یا فرمود: هیچ بندهای ذکر خدا را چهل روز نیکو انجام ندهد
جز آنکه خدای عزّوجلّ او را نسبت بدنیا زاهد سازد و درد و داروی دنیا را باو بنماید، پس حکمت را دلش ثابت کند و زبانش را
به آن گویا سازد سپس تلاوت فرمود: (کسانیکه گوساله پرستیدند، بزودی خشم پروردگارشان با ذلت در زندگی دنیا بآنها برسد،
افترا بندان را اینگونه جزا می دهیم 152 سوره 7) از اینرو هیچ بدعت گزاری را نبینی، جز اینکه ذلیل است، و هیچ افترا زننده بخدا و
پیغمبر و اهل بیتش صلوات الله علیهم را نبینی جز اینکه ذلیل است. اصول کافی جلد 3 صفحه 27 امام باقر علیه السلام: از بلاهای
کمرشکن که پشت انسان را خم کند همسایه بد است، اگر خوشرفتاری و کاری نیکی ببیند پنهان کند و اگر بدی از انسان ببیند
فاش کند. اصول کافی جلد 4 صفحه 493 زُرَارَة از حضرت باقر (ع) حدیث کند که فرمود: بگو (دعائی را که ترجمهاش چنین
بار خدایا از تو خواهم هر خوبی را که دانشت آن را فرا گرفته، و به تو پناه برم از هر بدی که دانشت آن را احاطه کرده، بار » 🙁 است
اصول کافی جلد .« خدایا از تو خواهم عافیت خود را در همه کارهایم، و پناه برم به تو از خواری و رسوائی دنیا و از عذاب آخرت
4 صفحه 369 علی احمسی از حضرت باقر علیه السلام حدیث کند که فرمود: به خدا سوگند از گناه نجات نیابد (و رها نشود) جز
کسی که بدان اعتراف کند. گوید: و نیز آن حضرت علیه السلام فرمود: در توبه پشیمانی کافی است. اصول کافی جلد 4 صفحه
157 امام باقر (ع): قصد مسافرت داشت پدر گرامیش حضرت سجاد (ع) در ضمن سفارشهای خود به او فرمود: فرزند عزیز از
رفاقت و آمیزش با احمق بپرهیز و از او دوری کن و از بحث و مذاکره با او اجتناب نما سپس در بیان مراتب کوته بینی و نارسائی
فکر احمق فرمود: اگر سخن بگوید حماقت نادانیش او را رسوا خواهد کرد اگر سکوت کند نارسائی عجزش ظاهر می گردد اگر به
کاری دست بزند آنرا خراب می کند اگر رازی به وی سپرده شود افشا می نماید نه دانش خودش او را بی نیاز میکند و نه از دانش
دیگران بهره مند می گردد اندرزگوی خود را اطاعت نمی کند و رفیق خود را راحت نمی گذارد مادرش مرگ او را دوست دارد
تا در عزایش گریه کند و زنش آرزوی جدایی وی را در مغز می پرورد، همسایش تمنا دارد که از منزل او دور باشد و همنشینش از
ترس مجالست با او در تنهایی و سکوت به سر می برد موقعی که احمق در مجلس دیگران شرکت می کند اگر حضار محضر از او
بزرگتر باشند همه آنها را عاجز می کند و اگر از وی کوچکتر باشند با رفتار و گفتار احمقانه خود آنان را گمراه می کند. الحدیث
جلد 3 صفحه 365 امام باقر (ع) فرمودند: به حضرت سجاد (ع) گفته شد مرگ چیست؟ امام (ع) در جواب فرمود: مرگ برای افراد
با ایمان مانند کندن لباس چرکین و گشودن قید و زنجیرهای سنگین است. الحدیث جلد 3 صفحه 182 امام باقر (ع) فرموده است:
از رسول اکرم (ص) سوال شد؟ چه کسی بزرگترین حق را به آدم دارد؟ فرمود: پدر و مادر. الحدیث جلد 3 صفحه 339 امام باقر
(ع): هیچ فضیلتی به قدر جهاد ارزش معنوی ندارد و هیچ جهادی مانند مجاهده در راه غلبه بر هوای نفس نیست. الحدیث جلد 3
ص 307 ابراهیم همدانی میگوید درباره ازدواج نامهای به امام باقر (ع) نوشتم. حضرت به خط خود جواب داد که رسول اکرم
(ص) فرموده است: با کسی که از اخلاق و دینش رضایت دارید ازدواج کنید و خودداری شما از وصلت با او باعث فساد و فتنه
بزرگ در جامعه خواهد شد. الحدیث جلد 3 صفحه 392 امام باقر (ع) فرموده است: از رسول اکرم (ص) سوال شد؟ چه کسی
« و قولوا للناس حسنا » بزرگترین حق را به آدم دارد؟ فرمود: پدر و مادر. الحدیث جلد 3 صفحه 339 امام باقر (ع): در تفسیر آیه
فرموده است: درباره مردم آنرا بگویید که دوست دارید مردم در حق شما بگویند. الحدیث جلد 3 صفحه 298 امام باقر (ع): از
اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش این بود که فرزند عزیز، کسی که با گناهکار شریک شود راه ناپاکی را از وی یاد می گیرد،
کسی که مجادله را دوست داشته باشد مورد فحش و دشنام واقع می شود، کسی که در جایگاه های و مکانهای بدنام قدم بگذارد
متهم خواهد شد، کسی که با رفیق بد همگام گردد از فساد اخلاق سالم نمی ماند، کسی که مالک زبان خود نباشد سرانجام
پشیمان خواهد گشت. الحدیث جلد 3 صفحه 98 امام باقر (ع) فرمودند: اولین کسانی که به بهشت وارد میشوند اهل معروفند، و
اولین کسانی که به دوزخ میروند اهل منکرند. وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 523 حدیث 10 امام باقر (ع) فرمودند: نخستین کسی
که دروغگو را تکذیب کند، خداوند بزرگ است، سپس دو فرشته که همراه اویند، سپس خود او هم می داند که دروغگوست.
اصول کافی جلد 4 صفحه 36
برگرفته از کتاب دانستنیهای باقر العلوم (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *