احادیث و سخنان

اشتباه اخبار زمان امام باقر

در اخبار گاهی دو خبر مشابه هم میباشد و به هم مشتبه میگردد در این صورت امر بر خواننده مشکل میشود. بدیهی است این مشکلات مانند مشکلات درسی است که معلم و آموزگار باید برای شاگردانش حل کند و طریق تمیز و تشخیص آن را معلوم سازد در مکتب امام محمدباقر علیه السلام این سبک مشکلات فراوان بوده که البته متناسب با آن عصر میباشد زیرا پس از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دوره خلفا اولیه تا شهادت امیرالمومنین هر چه مشکلی علمی پیش میآمد ابوبکر و عمر و عثمان ناگزیر بودند با حضور حضرت ابوالحسن امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام مشکلات را حل و هضم کنند ولی چون دوره معاویه رسید عصر جعل اخبار شد و به حضرت امام حسن و سیدالشهداء فرصتی برای بیان
[صفحه 135]
حقایق علمی نمیداد و طالبین علم و حدیث را از اطراف آنها به عناوینی دور میساختند این مشکلات به حال ابهام باقی مانده و حضرت سجاد هم چنانچه گفتیم مقداری از اصول عقاید را با اخلاقیات در قالب ادعیه و اذکار بیان فرموده اما چون مقتضیات زمان و مکان اجازه داد امام محمدباقر علیه السلام با یک روش که راقیترین سبک تعلیم و تربیت باید شناخت مشکلات را برای مردم حل فرموده چنانچه معمر بن یحیی بن سام از آن حضرت روایت میکند که پرسیدم یابن رسول الله آنچه مردم از امیرالمومنین علیه السلام روایت میکنند از چیزهائی است یا احکام و اخباری است که درباره فرج آنها میباشد و جز او و اولادش نمیدانند و فقط به اولاد خود تعلیم فرموده چرا این طور بوده که تعلیم علم برای یک دسته حلال و برای دیگری باید حرام باشد؟! و آنچه استفاده میشود باید گفت شاید حکمی بوده که برای خودشان و اولادشان نازل شده و بعد منسوخ گردیده یا هر دو محکم باشد آیا حقیقت چگونه است؟!
حضرت امام محمدباقر علیه السلام فرمود قد بین لهم اذ نهی لنفسه عنها و ولده یعنی همان وقت که خودش و اولادش را از آن حکم نهی فرموده علم آن بر خودشان آشکارا بوده است پرسیدم چطور میشود اگر آن را هم برای مردمان دیگر بیان میفرمود.
امام پنجم فرمود خشی ان لا یطاع و لو ان امیرالمومنین (ع) ثبت قدماه اقام
برگرفته از کتاب زندگانی امام محمد باقر علیه السلام نوشته آقای حسین عماد زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *