احادیث و سخنان

روش برخورد با مردم در سخنان امام باقر

پرهیز از معاشرت با عناصر ناسالم و ناصالح جامعه، همیشه به معنای بیاعتنایی و اظهار خصومت و بی مهری نسبت به آنان نیست، چه این که گاهی اتخاذ چنین شیوهای در برابر آنان میسر نیست (مثل مواردی که کاری از کارهای اجتماعی به دست آنان سپرده شده و مؤمن ناگزیر از مراجعهی به ایشان است) و گاهی موجب پیامدهای ناگوار میشود. بنابراین باید موارد و زمینهها را نخست بررسی کرد و سپس در هر مورد عکسالعملی شایسته از خود نشان داد.
امام باقر (ع) به زاویهای از این مسأله اشاره کرده و فرموده است:
با منافقان – انسانهای دو چهره، زبانباز که آنچه میگویند سحطی است و در قلب به آن پایبند نیستند – صرفا با زبان و گفتارت، دوستی و سازش کن و محبت خالص و بی شائبهات را برای مؤمنان قرار ده. و اگر شخصی از یهود – که ناسازگارترین عناصر با مسلمانانند – همنشین تو گردید، آداب همنشینی را دربارهی او خوب بجا آور! [1] .
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[1] قال (ع): صانع المنافق بلسانک. و أخلص مودتک للمؤمن. و ان جالسک یهودی فأحسن مجالسته. تحف العقول 335.
منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسلام؛ آستان قدس رضوی چاپ دوم 1375.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *