احادیث و سخنان

زهد در دنیا در سخنان امام باقر

امام باقر علیهالسلام فرموده است: طعم زهد در دنیا را با کم کردن آرزوها در کام خود شیرین کن. ابوعلی فضل بن حسن طبرسی در کتاب اعلام الوری از ابوعروة نقل میکند که گفت: با ابوبصیر وارد منزل حضرت باقر علیهالسلام و حضرت صادق علیهالسلام شدیم. ابوبصیر که نابینا بود، به من گفت: آن روزنهای که نزدیک اطاق است میبینی؟ گفتم: آری، تو از کجا فهمیدی؟ گفت: حضرت باقر علیهالسلام آن را به من نشان داد و به معجزه آن حضرت آن را دیدم.
——————————————————————————————————————————————
منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب الله اکبرپور؛ الف چاپ اول 1382.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *