احادیث و سخنان

سه محور بالندگی در سخنان امام باقر

در سخنی گوهربار، باقر العلوم علیهالسلام میفرماید: بالندگی و کمال در سه محور است. نخست فهم دین؛ دیگر صبر و پایداری؛ سوم مدیریت، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة. [1] .
به نظر میرسد از این سه مورد محور پایهای همان محور نخست باشد که دو محور دیگر بازگشت به آن مینمایند؛ یعنی فهم صحیح دین محور اصلی بالندگی اندیشه و رفتار است که دو مورد دیگر را نیز تأمین مینماید. در هر صورت، سه محور را به صورت فشرده میتوان تحلیل نمود.
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[1] اصول کافی، باب صفة العلم و فضله، حدیث 4.
منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 1385.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *