احادیث و سخنان

مدیریت در سخنان امام باقر

مدیریت کارآمد جامعه محور دیگر بالندگی و پویندگی جامعه است. جامعهای که از رهبری و مدیریت صحیح و مدبر و آگاه بهرهمند باشد، تدبیر صحیح تمام چرخ های اجتماعی و بالندگی را به گردش میآورد. مدیریت صحیح نقشی همانند تنظیم ارگانیک قطعات یک موتور اتومبیل است که اگر چینش آنها به حساب باشد گردش و تحرک آن ممکن خواهد بود. لیکن اگر مدیریت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از مدیریت صحیح و دور اندیش و عاقبت اندیشی بهرهمند نباشد؛ جامعه پویا و استوار ساماندهی نمیشود. این سه محور بالندگی است که باقر العلوم علیهالسلام در این گفتار کوتاه به آنان رهنمون میسازد.
——————————————————————————————————————————————
منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 1385.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *