آثار, احادیث و سخنان

مولفات امام باقر علیه السلام

مولفات امام محمدباقر علیه السلام بسیار است و ما در کتاب سر تفوق الشیعه نگاشتهایم که اولین مولف شیعه ابورافع است که از بزرگان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و از مشاهیر رجال اسلام و از فداکاران بزرگ عالم بشریت است که شرح حال او و اکثر صحابه را ما در کتاب دائره المعارف رجال خود نگاشتهایم و نمیخواهیم در کتب سیره ائمه به شرح حال اصحاب و تابعین پردازیم که از موضوع خارج شده باشیم.
ابورافع اولین مولف شیعه است و پس از او سلمان فارسی و امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام و غیره میباشند و ائمه ما نیز غیر از حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام که در مدت انقلاب و تحول عصر بنی امیه فقط به نوشتن قرآن میپرداختند که اصل قرآن دستخوش حوادث قرار نگیرد ائمه دیگر اکثر تالیف و تصنیفی در تفسیر و حدیث و فقه و اصول عقاید و فروع احکام دارند.
1 – کتاب تفسیر به نقل ابنندیم از آثار امام محمدباقر علیه السلام است که ابوجارود زیاد بن منذر رئیس جارودیه زیدیه از آن نقل کرده است و یحیی بن قاسم اسدی و علی بن ابراهیم بن هاشم در تفسیرش از آن نقل نموده.
2 – رساله که برای سعدالخیر از بنی امیه نوشته
3 – رساله دیگری که کلینی در روضه کافی از آن نقل کرده است.
4 – کتاب هدایه است که ابنندیم مینویسد ابوجعفر محمد بن علی نگاشته است.
این کتاب در فنون مختلفه علمی بوده و اصحاب آن حضرت در اکثر مولفات خود از این کتاب بسیار نقل کرده اند.
اخبار امام محمدباقر علیه السلام در کتب فقه امامیه و در سیره و تاریخ و تفسیر و حدیث و آداب و سنن و تربیت و تعمیم تعلیم فرهنگ و معارف در درجه اول مکتبهای جهان قرار دارد با توجه کامل به این حقیقت میتوان گفت که با در نظر داشتن اوضاع و احوال آن عصر و مقتضیات زمان و مکان این امام پنجم در مدت امامت خود چقدر وقت صرف نشر علم و فضیلت
[صفحه 272]
فرمود و یک مرتبه سطح علم و دانش مردم مسلمان را بالا برد و به اوج ترقی و تکامل سیر داد و اگر خود آن حضرت در تالیفات خود زیاد کتاب ننگاشته به جای آن شاگردان بسیاری داشته که علوم و فنون را به آنها تعلیم فرموده است و در هه رشتههای علمی و فنی از دین و دنیا و علم ابدان و ادیان فروگذار نفرموده و به تمام کسانی که لیاقت و استعداد فرا گرفتن علم و معرفت داشته بودند علم و دانش آموخته است.
برگرفته از کتاب زندگانی امام محمد باقر علیه السلام نوشته آقای حسین عماد زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *