اخلاق و فضائل, معجزات و کرامات

از کرامات و فضائل امام باقر علیه السلام – بینا شدن ابوبصیر

ابوبصیر از یاران و اصحاب خاص عترت میباشد. وی از نعمت بینایی محروم شده است. وارد بر باقر العلوم علیه السلام میشود. با
امام خویش، این گونه گفتگوی صمیمانه آغاز میکند: شما ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستید، امام میفرماید آری!
شما وارث تمام انبیا میباشید، امام میفرماید آری! ما وارث تمام دانشهای پیامبران میباشیم! ابوبصیر میگوید شما تمام دانش
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به ارث بردهاید، امام میفرماید آری. ابوبصیر میپرسد شما بر زنده کردن مرده ها توانمند
هستید و بیماری هایی مانند کوری مادرزاد، و بیماری پیسی را شفا میدهید، شما آگاهید مردم در منزلشان چه چیز میخورند و چه
چیزهایی ذخیره [صفحه 61 ] نمودهاند، امام میفرماید آری باذن الله اینها را میدانیم! ابوبصیر تا این بخش از فضایل عترت را
میپرسد، معلوم است که چه حاجتی دارد. لیکن حاجت خود را آشکارا با حضرت در میان نمیگذارد. وی میخواهد بیناییاش به
وی باز گردد. آن گاه امام خود آغاز میکند. به وی میگوید نزدیک بیا. وقتی به حضرت نزدیک میشود، دست خویش را بر
روی چشمان ابوبصیر میکشد؛ ابوبصیر چشمان خویش را باز میکند و دیدنی ها را میبیند! آن گاه امام به وی میفرماید: دوست
داری این گونه باشی، آن گاه در قیامت باید پاسخگوی این نعمت و اعمال و رفتاری که با چشم انجام میدهی باشی، یا دوست
داری به حالت قبلی بازگردی و پاداش تو بهشت باشد. وی دومی را بر میگزیند. دوباره حضرت دست خود را به چشمان وی
.[ میکشد، به حالت اول باز میگردد، فمسح علی عینی فعدت کما کنت [ 118
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *