اخلاق و فضائل

امام باقر امام ملکوت

ان الله اقدرنا علی ما نرید. [1] «خدا ما را بر آنچه اراده کنیم توانمند ساخته است».
انسان موحد بر این باور حق است که خدای سبحان بر هر کاری توانمند میباشد. کار خدا با اراده تکوینی الهی شکل میگیرد. و هر چیزی را اراده کند بدون فاصله زمانی آن اراده تحقق مییابد. و البته اراده خدا بر اساس حکمت است. گزاف و بیسبب و بیهدف نمیباشد. بر این اساس در تحقق اراده الهی تنها اراده حق کارساز است، انما امره اذا أراد شیئا ان یقول له کن فیکون. [2] «فرمان خدا این گونه است که هر گاه چیزی را اراده کند همین که به او گوید باش، میباشد.» هیچ توان و چالش در برابر قدرت و اراده الهی فرض ندارد. زمام ملک به دست اوست، لله ملک السموات و الارض [3] اختیار ملکوت نیز به دست وی است، بیده ملکوت کل شی. [4] .
و اینک اگر کسی آنچنان اوج گرفت، آن مقدار به منزلت الهی بار یافت که مظهر اراده ی الله شد. در این صورت وی نیز به اذن الله با یک اراده در نظام هستی تصرف میکند و هر چه را اراده کند، تحقق مییابد. زیرا مظهر قدرت الهی شده و مظهر اراده تکوینی خدا قرار گرفته است. خدای سبحان چنین شخصی را بر هر کاری که شخص اراده کند توانمند میسازد. باقر العلوم علیهالسلام از توانمندی عترت این گونه خبر میدهد: خدای سبحان ما را بر آنچه اراده کنیم توانمند ساخته است، ان الله اقدرنا علی ما نرید و لو شئنا ان نسوق الارض بأزمتها لسقناها [5] «خدای سبحان ما را بر آنچه اراده کنیم توانمند ساخته است. اگر بخواهیم به هر سمت و سویی زمین را حرکت دهیم، میتوانیم؛ زیرا که زمام امور آن به دست ماست».
این ادعای گزاف از امام ملک و ملکوت نیست. این ادعا حقیقت است. خدای سبحان بر اساس حکمت الهی این گونه خواسته که انسانهای کامل مانند عترت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اثر کمال، مظهر اراده ی الله قرار گیرند و بر هر کاری در نظام هستی و تکوینی قادر باشند. احیا و اماته، سلامت و سعادت، باران و برکت به اراده آنان پدیدار میگردد. باقر العلوم علیهالسلام در معرفی عترت این چنین اظهار میدارد: بنا ینزل الله الرحمة و بنا یسقون الغیث [6] «رحمت الهی به برکت ما نازل میشود و باران به وجود ما میبارد و مردم از آن سیراب میگردند.» از چنین فردی که مظهر اراده تکوینی خداست، مرده زنده کردن، نابینا را بینا نمودن آسانترین خواهد بود. در این فرصت به تماشای نمونه هایی از اعجازها و کرامات حضرت مینشینیم.
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[1] دلائل الامامه، ص 226، اختصاص، ص 272.
[2] یس، 81.
[3] آل عمران، 181.
[4] یس، 82.
[5] اختصاص، ص 272.
[6] فراید السمطین، ص 253، حدیث 522، مناقب، ج 4، ص 223، در این باره در بخش تفسیر آفتاب توضیح بیشتر خواهد آمد.
منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 1385.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *