اخلاق و فضائل

انفاق امام باقر

امام باقر علیه السلام در زندگی، بسیار به تهی دستان و بینوایان توجه داشت، و به آنها کمک مالی سرشاری می کرد، و آنها را کنار سفرهی خود مهمان می نمود، و همواره به یاد آنها بود، در اینجا نظر شما را به چند نمونه از انفاق و ایثار او جلب می کنیم:
1- حسن بن کثیر می گوید: در مورد نیاز خودم، و بیمهری برادران به امام باقر علیه السلام شکایت بردم، فرمود:
بئس الاخ، یرعاک غنیا، و یقطعک فقیرا:
«بد برادری است آن برادری که هنگام بینیازی تو، رفاقت با تو را رعایت می کند، و هنگام فقیری تو، رابطهی خود را با تو قطع می نماید.»
سپس به غلامش امر کرد که: کیسهای را آورد، در آن کیسه هفتصد درهم بود، به او فرمود: «این پولها را (بین فقرا) انفاق کن، وقتی که تمام شد، به من خبر بده.»
روایت شده: آن حضرت با دادن پانصد درهم تا ششصد و هزار درهم، به فقرا پناه می داد، و از عطا و بخشش به برادران و آنان که به سویش رو می آوردند، و کسانی که امید احسان از او داشتند، رنجیده و خسته نمیشد. [124].
سلمی کنیز آزاد شدهی امام باقر علیه السلام می گوید: هنگامی که برادران
[صفحه 117]
و مستمندان به خانهی امام باقر علیه السلام می رفتند، آن حضرت، غذاهای خوب و مطبوع و لباسهای گرانبها و زیبا در اختیار آنها می گذاشت، و کمک پولی نیز می کرد، روزی به آن حضرت عرض کردم؛ «کمتر بده!» فرمود: «ای سلمی! حسنهی دنیا چیزی جز برقراری روابط خوب با برادران و انجام کارهای نیک نیست.»
در خانهی امام باقر علیه السلام هیچ گاه شنیده نشد که گفته شود: ای سائل! این پول یا متاع را بگیر، بلکه طبق دستور آن حضرت، با نیازمندان برخورد محترمانه می شد، آن بزرگوار می فرمود:
سموهم باحسن اسمائهم:
«با نیکترین نامشان، آنها را صدا بزنید.» (یعنی هرگز آنها را توهین و تحقیر نکنید). [125].
عمرو بن دینار و عبدالله بن عبید می گویند: ما هیچ گاه امام باقر علیه السلام را دیدار نکردیم مگر اینکه به سوی ما خرجی و پوشاک و پول می آورد و می فرمود: «قبل از آنکه مرا دیدار کنید، این برای شما آماده شده بود.» [126].
برگرفته از کتاب نگاهی به زندگی امام باقر علیه السلام نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *