از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار امام محمد باقر علیه السلام

مؤیدالدین ابوطالب محمد بن احمد بن محمد بن علی بن العلقمی وزیر کتانی نوشته که ابوالفتح یحیی بن محمد بن حیاء کاتب از
آن نقل کرده است مردی را در بین مکه و مدینه دیدم از او پرسیدم تو کیستی به این شعر پاسخ داد لنحن علی الحوض ذواده نذود
و یسعد وراده فما فاز من فاز الابنا و ما خاب من حبنا زاده فمن سرنا نال منا السرور و من ساءنا ساء سلاده و من کان غاصبنا حقنا
فیوم القیامۀ میعاده پرسیدم آن جوان کیست گفتند محمد بن علی بن الحسین است در کتاب ربیعالابرار هم این اشعار را به آن
حضرت نسبت داده است عجبت من معجب بصورته و کان من قبل نطفۀ مذره و فی غد بعد خسف صورته یصیر فی القبر جیفۀ قذره
صفحه 232 از 269
و هو علی عجبه و نخوته مابین جنبیه یحمل العذره در مناقب ابیخالد برقی در کتاب الشعر و الشعراء این شعر را از امام محمد باقر
علیه السلام به تمثیل آورده است و اطرق اطرق الشجاع و لو یری مساغا لنابیه الشجاع لصمما
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *