از دیدگاه قرآن

صبر و پایداری در قرآن

زندگی انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی توأم با رنجها و ناهمواریهاست. خدای سبحان از زندگی انسان این گونه تعبیر میکند، لقد خلقنا الانسان فی کبد. [1] «انسان را در سختی و رنج آفریدهایم.» رنج و ناگواری همراه زندگی مادی این سویی است.
با ناگواریها چگونه میتوان برخورد نمود. اگر در برابر ناهمواری فرد یا جامعه خود را ببازد، در واقع میدان را برای رقیب خویش خالی نموده است. آنچه باعث ظفرمندی و سربلندی در زندگی است، پایداری در برابر ناگواری میباشد. آزمونهای روزمره و نیز آزمونهای سالانه که هر سال یک نوبت یا دو نوبت گریبان انسان را میگیرد، أ و لا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتین. [2] «آیا آنان متوجه نیتسند، که در هر سال یک مرتبه یا دو مرتبه آزمون میشوند.» آیه نگرش به آزمونهای مهم سالانه است.
باید پایداری و تحمل باشد که در برابر ناملایمات سر بلند بیرون آید. پایداری پایه بالندگی و پویایی در زندگی فردی و اجتماعی است. صبر و پایداری را دین به فرد و جامعه میآموزد. دین این گونه پیام رسانی میکند: الصابرین فی البأسا و الضراء [3] «ثابتقدمان از سختیها و کمبودها و در بهبوهه رنج و سختی و جنگ.» و نیز میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا [4] «ای کسانی که ایمان آوردهاید ثابت قدم باشید و با هم پایداری کنید و با یکدیگر رابطه و مراوده داشته باشید.» پیام این آموزهها پایداری در برابر سختیهاست.
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[1] بلد، 4.
[2] توبه، 126.
[3] بقره، 177.
[4] آل عمران، 200.
منبع: امام باقر الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 1385.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *