دیدگاه های دیگران

امام باقر در بیان دیگران

آنچه شیعه دربارهی مظلومیت اهل بیت (ع) و شرایط سخت سیاسی – اجتماعی آنان میگوید، ممکن است از سوی برخی، مبالغهآمیز جلوه کند! در حالی که این چنین نیست.
آن چه بر خاندان رسالت و آل علی (ع) گذشت، آن چنان سخت و غیر قابل چشمپوشی است که حتی اهل سنت – کسانی که معمولا در صدد توجیه کار خلفا بودهاند و قایل به امامت ائمه (ع) نیستند – به صراحت شیعه و چه بسا گویاتر از ایشان به داوری نشستهاند.
اکنون برای نمونه سخنی را از عبدالکریم الخطیب نویسندهی کتاب الانسان… فی القرآن الکریم میآوریم. او به مناسبت نقد عقیدهی شیعه دربارهی رجعت، در تخلیل پیدایش این عقیده به مسایلی اشاره میکند که بخشی از آن، چنین است:
… در طول زمان، طومار شهیدان اهل بیت، قطورتر و قطورتر گردید. آغاز آن با شهادت امام علی (ع) و ادامهی آن به وسیلهی فرزندان و خاندان او.
شهادتهای فردی و دستجمعی و گروهی… در سرزمین کربلا و دیگر پهنههایی که خون پاکیزه و ارجمند شهیدان این خاندان، چون نهرها در آن جاری شد! ظلمی که بر خاندان نبوت رفت، در تاریخ نظیر ندارد و یا بسیار کمنظیر است. اهل بیت (ع) به دست دشمنان خارجی و نا آشنا کشته نشدند، بلکه عموزادگانشان – امویان و عباسیان – عامل قتل آنان بودند، آن هم نه به دست مشرکان که بر شرک جاهلی بودهاند، بلکه خون این شاخههای رسالت، و جگر گوشههای پیامبر (ص) به دست مدعیان اسلام بر زمین ریخت [1] .
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[1] الانسان فی القرآن الکریم 337.
منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسلام؛ آستان قدس رضوی چاپ دوم 1375.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *