امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

آغاز دولت بنی عباس

ازی امیه معذورین لو قتلوا
و ما رای ل بنی عباس من عذر
شب جمعه 17 ربیعالاخر سال 132
ابی العباس عبدالله بن محمد سفاح زمام امور کشورهای اسلامی را با تشریک مساعی ابومسلم خراسانی به دست گرفت.
مدت خلافت این سلسله 526 سال طول کشید.
در این مدت اسلام به اوج رفعت رسید ولی بنی عباس نسبت به علویین نهایت ظلم و ستم را روا داشتند و حتی کوشیدند که نسل آنها را قطع کنند و علوی روی زمین نگذارند ولی دست قدرت سادات علوی و بنیفاطمه را از خون پاک ائمه اطهار علیه السلام در اطراف عالم پراکنده ساخت چنانچه اکنون بالغ بر سه میلیون سادات علوی در شرق و خاورمیانه میباشند و این بزرگترین فامیل بشری است که همه به هم مربوط و دارای شجرهنامه هستند. [125].
خلفای عباسی 37 نفر بودند
از 656 – 312 ه
سال هجری: جمعه 14 ع 132 – 1 – نام خلیفه: سفاح – سال میلادی:750
سال هجری: 136 – نام خلیفه: منصور – سال میلادی: 754
سال هجری: 158 – نام خلیفه: مهدی – سال میلادی: 775
سال هجری: 169 – نام خلیفه: هادی – سال میلادی: 785
سال هجری: 170 – نام خلیفه: رشید – سال میلادی: 786
سال هجری: 193 – نام خلیفه: امین – سال میلادی: 809
سال هجری: 198 – نام خلیفه: مامون – سال میلادی: 813
سال هجری: 218 – نام خلیفه: معتصم – سال میلادی: 833
سال هجری: 227 – نام خلیفه: واثق – سال میلادی: 842
سال هجری: 232 – نام خلیفه: متوکل – سال میلادی: 847
سال هجری: 247 – نام خلیفه: منتصر – سال میلادی: 861
سال هجری: 248 – نام خلیفه: مستعین – سال میلادی: 862
سال هجری: 251 – نام خلیفه: معتز – سال میلادی: 866
سال هجری: 255 – نام خلیفه: مهتدی – سال میلادی: 869
سال هجری: 256 – نام خلیفه: معتمد – سال میلادی: 870
سال هجری: 279 – نام خلیفه: معتضد – سال میلادی: 892
[صفحه 431]
سال هجری: 289 – نام خلیفه: مکتفی – سال میلادی: 902
سال هجری: 295 – نام خلیفه: مقتدر – سال میلادی: 908
سال هجری: 320 – نام خلیفه: قاهر – سال میلادی: 932
سال هجری: 322 – نام خلیفه: راضی – سال میلادی: 934
سال هجری: 329 – نام خلیفه: متقی – سال میلادی: 940
سال هجری: 333 – نام خلیفه: مستکفی – سال میلادی: 944
سال هجری: 334 – نام خلیفه: مطیع – سال میلادی: 946
سال هجری: 363 – نام خلیفه: طایع – سال میلادی: 974
سال هجری: 381 – نام خلیفه: قادر – سال میلادی: 991
سال هجری: 422 – نام خلیفه: قائم – سال میلادی: 1031
سال هجری: 467 – نام خلیفه: مقتدی – سال میلادی: 1075
سال هجری: 487 – نام خلیفه: مستظهر – سال میلادی: 1094
سال هجری: 512 – نام خلیفه: مسترشد – سال میلادی: 1128
سال هجری: 529 – نام خلیفه: راشد – سال میلادی: 1135
سال هجری: 530 – نام خلیفه: مقتفی – سال میلادی: 1136
سال هجری: 555 – نام خلیفه: مستنجد – سال میلادی: 1160
سال هجری: 566 – نام خلیفه: مستضیء – سال میلادی: 1170
سال هجری: 575 – نام خلیفه: ناصر – سال میلادی: 1180
سال هجری: 622 – نام خلیفه: ظاهر – سال میلادی: 1225
سال هجری: 623 – نام خلیفه: منتصر – سال میلادی: 1226
سال هجری: 656 و 640 – نام خلیفه: معتصم – سال میلادی: 1242 – 1258
چهارشنبه 14 ماه صفر
ممالک عباسی نصیب ادارسه در مراکش و بنیاغلب و بنیطولون و طاهریان و صفاریان و آلبویه و بنیحمدان و غزنویان گردید. [126].
برگرفته از کتاب زندگانی امام محمد باقر علیه السلام نوشته آقای حسین عماد زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *