حوادث، وقایع، هجرت

زندگانی علمی دوره بنی عباس

زندگانی علمی دوره بنیعباس را در کتاب زندگانی حضرت ابوعبدالله امام جعفر صادق (ع) مفصل نگاشتهایم و اینک به اختصار
برای تشحیذ افکار خوانندگان و بدست آوردن تأثیر محیط علمی و ادبی عصر اموی شمهای از حیات معنوی زمان بنیعباس را نقل
میکنیم. دوره بنیعباس درخشانترین اعصار علمی اسلامی است که قدرت دانش و بینش و فرهنگ و معارف به منتها درجه اعتلا
و ارتقا رسید – و صدها کتاب از السنه خارجی به عربی ترجمه شد و حکومت اسلامی در حقیقت حکومت علمی گردید آن
تعصب جاهلیت و آن حکومت عربی خشک از بین رفت بالاخص که ایرانیان در روی کار آوردن بنیعباس سهمی به سزا داشتند و
دربار خلافت عباسی متشکل از دانشمندان ایرانی بود و لذا حکومت خلفای بنیعباس یک حکومت عقلانی و علمی آمیخته به دین
و ادب بود – و کاخ تمدن اسلام بر اساس آهنین علم و هنر و صنعت استوار گردید روحانیت و مدنیت اسلام از خلافت بنیعباس
مایه گرفت و بنیان معنوی آن از مکتب امام جعفر صادق (ع) تحکیم یافت و با مقایسه این دو عصر میتوان به تاریکی محیط علمی
عصر اموی و افق درخشان عهد بنیعباس پی برد و به حقایق امور تدریجی رسید در قرن دوم جنبش جهانگیری از یک طرف و
نهضت علمی از طرف دیگر به اطراف عالم پر و بال گشود و همای علم و دانش در فراز نیمکره مسکونی سایه افکند.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *