امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

هشام بن عبدالملک

با مرگ یزید بن عبدالملک برادرش هشام بن عبدالملک در سال 105 ه در حالی که 38 سال از عمر او میگذشت بر مسند خلافت
نشست. فرمانروایی او 19 سال و 7 ماه به طول انجامید و سرانجام در سال 125 ه مرگش فرا رسید. [ 351 ]. طولانی بودن مدت
حکومت هشام خود میتواند ترسیم کنندهی دوران استبداد و ژرفای فجایعی باشد که در این دوره به وسیلهی او و همدستان امویش
صورت گرفته است؛ زیرا حکومتهای فاسد و غیر الهی، هر چه بیشتر تداوم یابد، سلطه و جباریتشان بر خلق، ابعاد گستردهتری پیدا
میکند. او مردی خشن، درشتخو و مال اندوز بود. [ 352 ] بخل، ستمگری، سخت دلی و بیعاطفگی او بیش از هر خصلتش رخ
.[ مینمود. [ 353
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *