امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

پیآمدهای منع و جعل حدیث در زمان امام باقر علیه السلام – پدیداری بدعتها

پیآمد مهم دیگر منع حدیث پدیدار شدن بدعتها میباشد. هنگامی که مردم از سرچشمه زلال وحیانی مانند گفتار رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم محروم شوند، به بدعتها که ضلالت و گمراهی و جهالت میباشند روی میآورند. میدان برای نحله
آفرینان و بدعتگزاران باز میشود. انواع انحرافها در اصول و پایههای اعتقادی آویخته میشود و انواع انحرافها از احکام الهی
پدیدار [صفحه 171 ] می گردد. فرقههای گوناگون مانند اصحاب قیاس، مرجئه، خوارج، غلات، مجسمه، مشبهه و… میداندار
میشوند. بیراهگی در اصل رهبری و جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پدیدار میگردد. اصول و فروع با بدعت
رنگآمیزی می شود، به گونهای که بدعت تمام شؤون را متأثر میسازد. و به گفتهی انس بن مالک هیچ فرعی حتی نماز از بدعت
.[ در امان نمیماند. [ 321
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *