امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

پیآمدهای منع و جعل حدیث در زمان امام باقر علیه السلام – تداوم فساد

تداوم فساد و تباهی بعد دیگر فرهنگی اوضاع زمان امام باقر علیه السلام رواج و تداوم فرهنگ فساد و تباهی بود. این اقدام فرهنگی
که از زمان معاویه در شام آغاز شده بود، در زمان امام سجاد و امام باقر (علیهما السلام) به اوج خود رسید. به گونهای دو شهر مهم
پایگاه وحی مدینه و مکه نیز از پیآمدهای آن در امان نماندند. این دو پایگاه قدسی مرکز غنا و مجالس لهو قرار گرفتند. خنیاگران
و اراذل، مجالس باطل و لهو را رواج دادند. آموزشگاه های آموزش غنا رواج یافت و مراسم رقص و آوازهخوانی و اختلاط زن و
نیز به این تباهی ها آلوده « مدینه و مکه » مرد، نه تنها پای تخت ستم شام، و سایر شهرها را فرا گرفت؛ بلکه دو مرکز وحی الهی
گشت! توده مردم به جای رویکرد به معنویت و توجه به سرنوشت اجتماعی خویش به لهو و تباهی سرگرم شدند. جشنواره های
مبتذل فرهنگی حتی به نام کاروان حج ترتیب داده میشد. و مردم در پایگاه قدسی (مکه) به جای انجام مناسک حج به ابتذال
سرگرم میشدند. همچنین بذل و بخششهای حکومت داران و صرف هزینههای هنگفت برای آموزش و رواج آوازهخوانی و
خنیاگری و دایر کردن مجالس رقص [صفحه 182 ] رواج پیدا کرد و سرمایههای بیتالمال و عمومی به جیب افراد فاسد و تباه و
ثناگوی حکومت سرازیر شد. آمار و ارقام بخشی از این تباهیها در نوشتار امام سجاد علیه السلام الگوی زندگی پژوهش شد؛ دیگر
نیاز به تکرار آنها نیست. زیرا زمان باقر العلوم علیه السلام تداوم همان روش و ترویج همان نوع تباهی بود که در زمان امام سجاد
علیه السلام پایه نهاده شد، و پژوهشی کافی در آن نوشتار صورت گرفته است. [ 331 ] این موارد محورهای عمدهی تلاشهای
فرهنگی حزب عثمانیه در زمان امام باقر علیه السلام میباشد.
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *