القاب و کنیه ها

اسامی و کنیه و القاب امام باقر علیه السلام

شافعی مینویسد محمد بن علی ابوجعفر باقر العلوم و باقر العلم و جامعه و شاهر علمه و رافعه و متفوق دره و واضعه و منمق [صفحه
3] دره و راصعه صفا قلبه و زکا عمله و طهرت نفسه و شرفت اخلافه و عمرت بطاعۀ الله اوقاته و رسخت فی مقام التقوی قدمه و
ظهرت علیه سمات الازدلاف و طهارة الاجتباء فاالمناقب تسبق الیه و الصفات تشرف به نامش محمد و کنیهاش ابوجعفر که سه لقب
صفحه 34 از 269
داشته باقر العلم – الشاکر – الهادی که مشهورترین القابش باقر است و از این جهت او را باقر گفتهاند که بقر به معنی شکافنده است
چون امام محمد بن علی علوم را از هم شکافت او را باقرالعلوم گفتند [ 6]. نام محمد بهترین اسماء آسمانی است و وجه تسمیه آن
برای کثرت حمد بر خالق متعال است و لذا برای این اسم فضیلت بسیار قائل هستند از آن جمله این است که در روایت ابنعباس
است اذا کان یوم القیمه نادی منادا لا لیقم کل من اسمه محمد فلیدخل الجنه لکرامۀ سمیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اخبار
در فضیلت اسم محمد و دستور به اینکه اسامی فرزندان خود را محمد بگذارید برای کرامت محمد بسیار است و این دومین اسم
محمد است از خاندان نبوت صلی الله علیه و آله و سلم درباره کنیه او مینویسد کنیه را باید قبل از تولد طفل معین کرد و در هفت
سالگی به گوش او و دیگران آشنا ساخت و حضرت امام محمد باقر علیه السلام به کنیه انحصاری ابوجعفر در تمام کتب اخبار
مشهور است. و چنانچه در اخبار اهل بیت عترت و طهارت دیدهایم آنها کنیه و لقب فرزندان خود را قبل از تولد معین میکردند و
این حاکی از علم و فضیلت نفسانی آنها بود در حالی که مردم عموما لقب را پس از احراز مقام و کنیه را پس از یافتن اولاد وضع
میکردند مثلا چون کسی فرزند قاسم پیدا میکرد او را ابوالقاسم میگفتند و چون در علم کامل میشد او را علامه یا باقرالعلوم
مینامیدند ولی به علم امامت که از سرچشمه علم نبوت اقتباس شده آنها قبلا کنیه و القاب میگذاشتند.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *