القاب و کنیه ها

نام و نشانه ها امام باقر علیه السلام

میباشد [ 16 ]. نویسندگان هفت لقب « ابوجعفر » و تنها کنیه وی « محمد » نام حضرت همنام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
معروف برای محمد بن علی علیه السلام عنوان نمودهاند، باقر العلم، شاکر، هادی، امین، صابر، شاهد و شبیه. از همه معروفتر باقر
[ العلم است. که این لقب زیبا از جانب خدای سبحان و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب میشود، عرفه بباقر العلم [ 17
همان گونه که نام حضرت (محمد) از جانب خدای سبحان توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای حضرت برگزیده شد.
یعنی شکوفا کننده علم دین و « باقر العلم » محمد بن علی علیه السلام از نظر دانش به مقامی بار یافته است که خدای سبحان وی را
نمایان سازنده دانش مینامد. این نشان پر افتخار از جانب مبدأ علم و دانش ارزانی فرزند فاطمه (س) میشود. علت این نشان افتخار
نیز توضیح داده شده است که، محمد یبقر علم دین بقرا. محمد بن علی علم دین را شکوفا میسازد. که حتی به این لقب زیبا در
.« در تورات حضرت معروف به باقر میباشد » [ کتابهای آسمانی پیش از قرآن معروف بوده است، المعروف فی التوراة بباقر [ 18
[ 19 ]. [صفحه 25 ]
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *