القاب و کنیه ها

کنیه ها و القاب امام محمد باقر علیه السلام

کنیه ها و القاب امام محمد باقر علیه السلام
کنیه های امام پنجم علیه السلام
برای امام محمدباقر علیه السلام، در کتب روایی، دو کنیه بر شمرده اند:
1- ابوجعفر: به مناسب این که امام پنجم پدر امام جعفر صادق علیه السلام است.
2- ابوجعفر الاوّل: به این دلیل که با کنیه امام جواد علیه السلام اشتباه نشود، چرا که هردو امامِ همام، مُکنّا به ابوجعفر هستند. امام نهم علیه السلام کنیه اش ابوجعفر الثّانی است.

القاب امام باقر علیه السلام
القاب پنجمین امام معصوم علیه السلام به شرح ذیل است:
1- الامین، امانت دارِ اسرارِ الهی.
2- الباقر به معنی شکافنده.
3- باقر العلم (العلوم) به معنی شکافنده دانش (دانش ها).
4- الشاکر به معنی شُکر کننده.
5- الشاکر لله به معنی شکرکننده خداوند.
6- الشبیه به معنی اینکه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شباهت داشته است.
7- محمد بن علی الاوّل برای اینکه با امام جواد علیه السلام که آن حضرت نیز ملقّب به محمد بن علی است، اشتباه نشود.
8- الهادی به معنی هدایت کننده جامعه.
9- الباقری به این معنی که این صفت را داراست که شکافنده علوم است.
10- الباقران، لقب امام پنجم و ششم.
11- الصادقان، لقب امام پنجم و ششم.
12- الصادقَین، لقب امام پنجم و ششم.
13- الصادقون، لقب امام پنجم و ششم.
برخی از روایات منتسب به این دو امام بوده است، لذا از این واژه ها بهره می برده اند.
14- السیدان، لقب امام پنجم و ششم.
در برخی موارد، رُوات از باب تقیه کلمه السیدان را به کار می برده اند.
15- احد هما، لقب امام پنجم و ششم.
در برخی روایات که مشخص نبوده است روایت از امام پنجم و یا ششم است، از لقب احد هما استفاده می کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *