مدعیان دروغین

محو احادیث بعد از پیامبر

پیآمدها و بازتاب منع نگارش و نقل حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جعل احادیث دروغ، بحران فرهنگی را در جامعه نوپای مسلمانان پدیدار میسازد. زیرا مردم قریب العهد به اسلام، اسلام را از دو منبع و سرچشمه زلال دریافت میکردند؛ یکی قرآن دیگری فرمودههای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عترت. منع حدیث باعث نابودی صدها حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده است. منع حدیث محروم کردن جامعه و بشریت از سرچشمه معارف و احکام الهی شده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هزاران صحابی داشت برخی از صحابی حضرت صدها حدیث از حضرت به سینه داشتند. عموم صحابه سینههایشان مملو از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در فرایندهای گوناگون معارف، احکام، اخلاق، اجتماعیات و… بود. هنگامی که نقل حدیث و نگارش حدیث ممنوع شود، احادیث در سینهها حبس، آنگاه به قبرستانها سپرده شدند!
مردمی که با دین تازه آشنا شدهاند و احکام معارف آن بیشتر در زبانها و سینهها دست به دست میشود، هنگامی که از این برکت بزرگ محروم شوند؛ معلوم است چه آسیب جبران ناپذیر متوجه فرهنگ و معارف و احکام پدید میآید. جامعه را از بخش عظیمی از فرهنگ وحی محروم مینماید. این یکی از پیآمدهای شوم ممنوعیت نقل حدیث است.
در نتیجه مردم نسبت به احکام معارف آن گونه تاریک و بیگانه شدند که حتی نسبت به احکام متداول و مورد نیاز خویش ناآگاه میشوند؛ زیرا بسیاری از فروعات احکام از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دست میآید.
[صفحه 170]
هنگامی که ابن عباس در بصره برای مردم مسئله زکات فطره را مطرح میکند و به آنها میگوید صدقه روزه خویش را بپردازید مردم بصره از زکات فطره بیاطلاع هستند! نمیدانند زکات فطره چیست، اخرجوا صدقه صومکم فانهم لا یعملون من زکاه الفطره الواجبه شیئا. [317] مردم کمترین آگاهی از فقه دارند، کان الشعب فی الواقع قلیل الفهم و المعرفه للفقه. [318].
این موضوع هالهای از بهام میگستراند که احکام نماز و مناسک حج بر مردم پنهان میشود [319] مردم در انجام مناسک و عبادات رسمی که در شبانه روز با آن سر و کار دارند در حیران میمانند. احکام و معارف زلال با پندارها و آویختهها آمیخته میشوند. همان گونه که انس بن مالک اعتراف میکند چیزی بدون تحریف باقی نمیماند، زیرا حتی در مورد نماز آنچه خواستید در مورد آن انجام دادید، ما اعرف شیئا مما کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قیل الصلوه قال الیس صنعتم ما صنعتم فیها. [320].

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *