پدر و مادر (شجره نامه)

تربیت امام باقر علیه السلام

مربیان لایق و شایسته نقش محوری در افراد ایفا مینمایند. اندیشه های بلند و عرشی و دامنهای پاک مربیان هماره تربیت یافتگان را
به مراحل اوج انسانی عروج میدهند. و اینک شهد کوثر در دامن فرزانگان پاک که خود نیز کوثرند، قرار میگیرد. مراحل رشد
محمد بن علی (علیهما السلام) در مهد پرورش فرزانگان شکل میگیرد. محمد بن علی (علیهما السلام) حدود نه سال دوران
کودکی خویش را افزون بر سایه پر مهر پدری، در جوار حسین بن علی (علیهما السلام) کوثر اندیشهی زلال وحیانی سپری نمود.
در این مدت از رفتار سترگ حضرت آزادی و سترگی آموخت. دست تقدیر کودک سه ساله را همراه کاروان ستمسوز حسین
علیه السلام نموده و محمد بن علی (علیهما السلام) در زمره افرادی است که حادثه کربلا را از نزدیک مشاهده نمود؛ مصیبتهای
آن را به جان خرید؛ سرو قامت و استوار به استقامت درس پایداری آموخت. حادثه کربلا آن هم در دوران کودکی نقش مهم در
سترگی و ستم سوزی محمد بن علی (علیهما السلام) عهدهدار شده است. در این دوران سه ساله و پس از آن، این کودک برومند
در آغوش پر مهر سید الساجدین علیه السلام و مادر سترگ و پاک دامنش قرار دارد. مادر پاکدامن و صدیقه و فرزانهاش که
سرآمد همگان است، کودک را در آغوش میفشارد و پدر کریم و پر مهری چون سید العابدین علیه السلام یادگار حسین بن علی
(علیهما السلام) هر روز پرچمی از هدایت در فراسوی راه وی بر میافرازد و فرزند خویش محمد را به پیروی از اعلام رهنمون، فرا
می خواند. [صفحه 27 ] اندیشههای زلال وحیانی، سترگی و مقاومت، منش و بزرگی، عزت نفس، پاکی و عبودیت در پیشگاه
خدای لایزال؛ درس هایی است که محمد بن علی (علیهما السلام) از مکتب وحی سید العابدین علیه السلام فرا میگیرد. در اندیشه
آن گونه زلال و بلند پرواز است، هیچ تیز پروازی به بلندای آن نمیرسد. در رفتار آن گونه سترگ و مقاوم است که هیچ حادثه
تلخ و ناگواری، وی را از مسیرش که مسیر صراط مستقیم است، انحراف نمیدهد. این در حالی است که دوران کودکی و نوجوانی
و جوانی حضرت همزمان با دوران سیاه و ستمگر اموی میباشد. حاکمان اموی از هر سو فشار را بر عترت آل رسول و تشکل
همسوی آنان مضاعف ساخته و از هیچ ستم و جنایت بر آل علی و هواداران آنان فروگذار نیستند. دوران تلخ حزب عثمانیه که
سیاهترین دوران در تاریخ اسلام به شمار میرود در اوج جبروت و ستمگری است. خشونت حکام و حوادث تلخی مانند حادثه
در مدینه، سرکوب آزادی خواهان و انقلاب هایی چون نهضت توابین، نهضت مختار، و مهار شورش عبدالله بن زبیر « حره » ننگین
و… همگی در دوران نوجوانی و جوانی امام باقر علیه السلام شکل میگیرند. این دوران نقش خود را بر هر فرد به ویژه خاندان علی
علیه السلام ایفا مینماید. این گونه جریانهای اجتماعی و این گونه حوادث تلخ و برخی شیرین نقش مهم در شکل هویت افراد به
ویژه افراد سرشناسی چون محمد بن علی (علیهما السلام) ایفا مینماید. دامن پر مهر جد و پدر و مادر پاک و نیز فضای اجتماعی با
[ این ویژگیها در تربیت و پرورش حضرت تأثیرگذاری می نمایند. [صفحه 28
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *