شهادت, معجزات و کرامات

اخبار امام محمد باقر علیه السلام از مرگ خود

چنانچه در جای خود گفتهایم امام در علم از گذشته و آینده متبحر و آگاه است و صفحات گذشت روزگار در نظر او قرار دارد که
از آن جمله خبر از مرگ و رحلت خویشتن است و این حقیقت را ما در سیرهی 14 معصوم درباره هر یک جداگانه دیده و
خواندهایم و ثابت است که همه آنها میدانستند چه وقت خواهند مرد. علامه مجلسی در بحارالانوار و سید جزایری در مدینۀ
المعاجز از ابوبصیر روایت کردهاند که گفت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود پدرم به مرض شدید مبتلا
گردید به طوری که بر آن حضرت بیمناک شدیم و پارهای از اصحاب بر بالین بستر پدرم گریان شدند ناگاه چشم باز کرده فرمود
انی لست بمیت فی وجعی هذا یعنی من در این حال نخواهم مرد تا پدرم صحت یافت چندان که سالی چند به سلامت زیست و در
همان اوان که صحیح و سالم و در کمال عافیت بود و هیچ اثر کسالتی در او مشاهده نمیشد فرمود ای فرزندم من در فلان روز
خواهم مرد و همان روزی که فرموده بود از دنیا رحلت کرد. در روایت دیگری است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام
فرمود پدرم به مرضی خفیف مبتلا گردید و فرمود اعیان شهر مدینه را احضار کن کنار بستر من حاضر شوند تا وصیت خود را در
حضور آنها بنمایم – من گفتم فدایت شوم در شما اثری از مرگ نیست. [صفحه 395 ] فقال یا بنی ان الذی جائنی فاخبرنی انی لست
بمیت فی مرضی ذلک هو الذی اخبرنی انی میت فی مرضی هذا یعنی ای فرزند عزیزم آن کس که آن روز مرا خبر داد که نخواهی
مرد امروز هم خبر داد که خواهی مرد و بنابراین وصیت خود را در حضور مردم به تو بگویم که القاء شبههای نشود. سدیر و محمد
بن اسماعیل در بحار و مدینۀالمعاجز از حضرت ابیعبدالله علیه السلام روایت کرده که فرمود پدرم به مرضی مبتلا شد به طوری که
بر او بیمناک شدیم و برخی از خاندان ما در کنار بسترش به گریه و زاری پرداختند پدرم به آنها روی کرده فرمود من از این درد
که بدان مبتلا هستم نخواهم مرد انه اتانی اثنان فاخبر انی لست بمیت من وجعی هذا دو نفر آمدند به من خبر دادند که از این مرض
صفحه 241 از 269
نخواهم مرد تا روزی که در کمال صحت بود ناگاه فرمود. یا بنی ان الذین اتیانی فی شکایتی التی قمت منها اتیانی فاخبرانی انی
اموت من وجعی هذا یوم کذا و کذا فرمود فرزند دلبندم آنها که آن روز خبر دادند نخواهی مرد امروز مرا خبر از مرگ دادند که
در فلان روز خواهی مرد و امام ششم فرمود در همان روز پدرم رحلت فرمود. در فصول المهمه این خبر را برای وصیت درباره غسل
و کفن و دفن خود نقل کرده است. فرمود فقال یا بنی اما سمعت علی بن الحسین علیهماالسلام ینادینی من وراء الجدار یا محمد
عجل یعنی ای فرزند از پدرم شنیدم که از ورای دیواری میفرمود ای محمد زود بشتاب به سوی ما. عبدالله بن ابییعفور از امام
صادق علیه السلام روایت میکند که روزی پدرم مریض شد ولی در اثناء کسالت فرمود انما بقی من اجلی خمس سنین فحسبت فما
زاد و لا نقص فرمود پنج سال تمام بدون کسر و نقصان از عمر من باقی است و همان روز آخری که معین کرده بود از جهان رفت.
زراره و ابوبصیر نیز همین خبر را نقل کردهاند و اضافه میکند که در شب رحلت [صفحه 396 ] با خدای خود مناجات میکرد – و
چون مناجاتش تمام شد جعفر بن محمد را خواست و گفت یا بنی ان هذه اللیله اقبض فیها و هی اللیلۀ التی قبض فیها رسول الله
(ص) فرمود ای فرزندم در این شب قبض روح میشوم و این همان شبی است که پیغمبر خدا قبض روح شد و بر حسب معمول باید
28 صفر یا 12 ربیعالاول باشد. و باز اضافه میکند که فرمود اکنون پدرم علی بن الحسین برای من شربتی آورد که بیاشامم و مرا به
لقای خدای تعالی بشارت داد. قطب راوندی مینویسد در آن شب وضو گرفت نماز خواند جامه نظیف پوشید فرمود به لقای خدای
خود میروم
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *