زندگینامه

معرفی امام محمد باقر علیه السلام از جدش امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام

عبدالرحیم قصیر آمد حضور امام محمد باقر علیه السلام از معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید قال (ع) کان علی (ع) و اذا ورد علیه
امر ما نزل به کتاب و لا سنۀ رجم فاصاب قال ابوجعفر و هی المعضلات فرمود جدم از روی علم و اطلاع قضاوت میکرد و از روی
کتاب و سنت راهنمائی میفرمود هرگاه امری برای او مشکل میشد از جانب حق تعالی ملهم میگردید و از روی درستی و صحت
و صواب حکومت میفرمود. عبدالرحیم مسطور از حضرت ابیجعفر علیه السلام فرمود ان علیا (ع) اذا ورد علیه امر لم یجئی به کتاب
و لا سنۀ رجم به یعنی ساهم فاصاب این مرد هم که از اصحاب امام پنجم بوده از وصف علی علیه السلام پرسید فرمود او از کتاب و
سنت قضاوت میکرد و به الهام وحی معضلات را حل مینمود.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *