سیره عملی و رفتاری

افشاگری امام باقر بر ضد طاغوتیان

طاغوتهای اموی و عباسی همچون طاغوتهای کنونی وهابی، به امور ظاهری حج، اهمیت بسیار می دادند و مردم را سرگرم و غافل نگه داشته و از اهداف حقیقی حج، منحرف می نمودند، حج را وسیلهای برای حفظ خود نموده بودند، نه فرهنگی برای حفظ آرمانهای مقدس اسلامی و رفع هر گونه تبعیض و بیعدالتی.
امام باقر علیه السلام در فرصتهای مناسبی به افشاگری می پرداخت و حج کورکورانهی آنها را محکوم می نمود، و مردم را به حج ابراهیمی و حج راستین، دعوت می کرد، در این راستا، به روایت جالب زیر توجه کنید:
ابوبصیر از شاگردان برجستهی امام باقر علیه السلام نابینا شده بود، یک
[صفحه 87]
سال همراه امام باقر علیه السلام در انجام مناسک حج شرکت کرد، ابوبصیر در کنار کعبه، صدای ناله و گریهی بسیار از حاجیان شنید، گول ظاهر را خورد و به امام باقر علیه السلام عرض کرد:
ما اکثر الحجیج و اعظم الضجیج:
«چه قدر حاجی زیاد است و گریهی مردم عظیم است!!»
امام باقر علیه السلام بیدرنگ فرمود:
بل اکثر الضجیج و اعظم الحجیج؟
«بلکه چقدر ناله و گریه زیاد است، ولی حاجی (حقیقی) اندک است!»
سپس فرمود: آیا دوست داری به عمق درستی گفتارم آگاه گردی، و به روشنی ببینی که حاجی اندک است؟!
در این هنگام امام باقر علیه السلام دستش را بر چشمان ابوبصیر کشید، و دعا کرد، ابوبصیر همان دم بینا شد و به حاجیهای اطراف کعبه نگاه کرد.
ابوبصیر می گوید: به صحنهی اجتماع حاجیان نگاه کردم، دیدم اکثر مردم، به صورت میمون و خوک هستند، و مومن در میان آنها همانند ستارهی درخشنده در تاریکی است، به امام عرض کردم: «آری همان گونه که فرمودی حاجی اندک است و گریه کننده بسیار است.»
سپس امام علیه السلام دعا کرد و چشمان ابوبصیر به حال قبل بازگشت. [97].
[صفحه 88]
برگرفته از کتاب نگاهی به زندگی امام باقر علیه السلام نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *