سیره عملی و رفتاری

اهمیت سیره ی عترت

همان نقشی که قرآن در تزکیه باورها و رفتارها به عهده دارد، عترت نیز در پاکی و تزکیه جامعه ایفا مینماید. اگر قرآن کتاب
پاکی از هر نوع آلودگی اعتقادی و اخلاقی و رفتاری است، عترت که عدل و همتای قرآن است نیز همین نقش را تأمین مینماید.
عترت در باورها، باور حق توحیدی را از هر نوع پیرایه پالایش مینماید. تمام نحلهها و پندارهای باطل را در بعد توحید و
صفحه 12 از 110
خداشناسی رسوا میسازد. همان گونه که خود بر توحید زلال و شفاف است، دیگران را نیز به این باور شفاف فرا میخواند. عترت
جلوهی اخلاق و رفتار همگون با وحی الهی است و از رفتار [صفحه 13 ] سترگ و فخیم بهرهمند است. به گونهای که یک مورد
خطا و دغدغه در رفتار آن راه ندارد. اندیشه و اخلاق و رفتار عترت اصلاح هر کژ راهگی و هنجار هر نوع ناهنجاری میباشد.
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *