سیره عملی و رفتاری

دیدگاه امام باقر از جامعه طاغوت زده

منهال بن عمرو می گوید: در محضر امام باقر علیه السلام بودم، ناگاه مردی وارد شد و سلام کرد، امام جواب او را داد، او به امام عرض کرد: «حالتان چطور است؟»
امام باقر: آیا وقت آن نرسیده است که شما بدانید حال ما چگونه است؟ مثل ما در میان این امت، همچون بنیاسرائیل است که پسرانشان را می کشتند و زنانشان را (برای بیگاری) باقی می گذاشتند، آگاه باشید که اینها (طاغوت و طرفدارانش همچون فرعون) پسران ما را می کشتند و زنانمان را باقی می گذارند، عرب گمان می کند که برتر از عجم است، عجم می پرسد: چرا؟ عرب در پاسخ می گوید: «زیرا محمد صلی الله علیه و آله از ما عرب است.» عجم در پاسخ می گوید: «راست می گویید.» قریش می پندارد که بر سایر قبایل عرب برتری دارد، از این رو که محمد صلی الله علیه و آله از قریش است، دیگران نیز این برتری را تصدیق می کنند.اگر مردم این مساله را تصدیق می کنند، ما بر همهی مردم برتری داریم، زیرا از ذریهی محمد صلی الله علیه و آله و از خاندان او هستیم، که هیچ کس در این جهت با ما برابری ندارد.
آن مرد وارد شده به امام عرض کرد: «سوگند به خدا من شما خاندان رسالت را دوست دارم.»
امام باقر: «بنابراین آمادهی بلا باش، سوگند به خدا رسیدن بلا (و آزار طاغوتیان) به ما و شیعیان ما سریعتر از رسیدن سیل به بیابان
[صفحه 89]
است، نخست بلا به سراغ ما می آید و سپس به سراغ شما.» [98].
نتیجه و جمعبندی
این نمونهها بیانگر آن است که امام باقر علیه السلام نه تنها هیچ گونه سازش و ارتباطی با خلفا و طاغوتیان نداشت، بلکه در هر فرصت مناسبی، اعتراض خود را نسبت به آنها آشکار می ساخت، و تاکتیکها و تقیهی امام نسبت به حفظ شاگردانش، حکایت از آن دارد که طاغوتیان از روش و شیوهی آن حضرت، هراسناک بودند، از این رو او و شاگردانش را با تهدید و ضرب و شتم، در سانسور و خفقان قرار می دادند، اگر امام باقر علیه السلام به آنها کاری نداشت. و به اصطلاح در سیاست دخالت نمیکرد، چنین وضعی هرگز به پیش نمیآمد، امام در عین حال، با انقلاب فرهنگی، و تعقیب نهضت فکری تشیع سرخ علوی، به مبارزهی خود ادامه می داد، تا آن که او را به شهادت رساندند.
برگرفته از کتاب نگاهی به زندگی امام باقر علیه السلام نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *