سیره عملی و رفتاری

طاغوت زدایی رفتار عترت پیامبر

از اندیشهها و رفتارهای شفاف عترت موضعگیری در برابر ستمگران، به خصوص حاکمان طاغوت میباشد. هیچ امامی در هیچ زمانی در برابر ستم سر فرود نیاورد و اندکی موضع ستمگر را تایید ننمود. بلکه آنان ظلمستیزی و مبارزه با ستمگران را شیوهی زندگی خویش برگزیدند. به خاطر چالش گری آنان با ستمگران، انواع ستم از جانب حاکمان ظالم بر آنان روا شده است.
اندیشه و رفتار باقر العلوم علیهالسلام نیز همانند سایر شاخصهای عترت موضعگیری در برابر ستم و ستمگران است. حضرت این اندیشه را بالنده ساخت که انسان مومن نباید ستم پذیر بوده، و نباید کوچکترین حرکت در جهت همسو شدن با ستمگران انجام دهد. این نیز بعد دیگری از جبهه گیری اجتماعی حضرت میباشد.
البته آشکار است که مبارزه با ستم تنها این نیست که میدان جنگ
[صفحه 204]
آراسته و در برابر ستمگر قد برافراشته نماید؛ که این موضعگیری در شرایط خاص فراهم میشود. همیشه این گونه نیست که موضعگیری دو جریان چالشگر در میدان های جنگ آشکار گردد. در زمان امامان معصوم این نوع موضعگیری برای برخی از آنان مانند علی بن ابیطالب و امام مجتبی و نیز حسین بن علی (علیهم السلام) فراهم شده است. از زمان امام سجاد علیهالسلام اوضاع اجتماعی به گونههای متفاوت تغییر یافته است که نبرد و رویارویی برای امامان دیگر فراهم نبوده است.
لیکن این شرایط هیچ گاه سبب نشده که عترت از مبارزه با ستم و حاکمان ستمگر دست بردارد. بلکه چالش گری به رغم طاغوتیان به روشهای دیگر شکل گرفته و عترت توانسته با فرهنگ سازی و بارور نمودن اندیشههای پیروان خویش و تشکل هم سوی عترت را به صورت یک جریان بزرگ اجتماعی به رغم حاکمیت ستمگران بسیج کنند. این اندیشه هنگامی که در جامعه استقرار بیابد، بیشترین مقاومتها و انقلابها را به رغم ستمگران حاکم، رهبری خواهد نمود. به همین خاطر، حرکتهای بزرگ اجتماعی و انقلابهای پرشور طاغوتزدا از برکت اندیشه و رفتار عترت الهام گرفتهاند.
باقر العلوم علیهالسلام در یک زمانی زندگی میکند، که حاکمیت ستم به اوج خود رسیده است. زمان اقتدار حاکمیت حزب عثمانیه که شورشها و انقلابهای به رغم آنان سرکوب شده و حکومت یک دست اموی در سرتاسر کشور پهناور اسلامی شکل گرفته است. پیروزی ظاهری ستمگران در حادثه کربلا که به فرجام شهادت حسین علیهالسلام و یارانش انجامید و نیز سرکوب شدید هواداران عترت بعد از شهادت حسین علیهالسلام در زمان امام
[صفحه 205]
سجاد علیهالسلام و امام باقر علیهالسلام، زمینه رویارویی عترت با ستمگران طاغوت را کمرنگ ساخته بود. در عین حال اندیشه و رفتار عترت به گونهای است که یک جریان بزرگ اجتماعی را به رغم ستم و حاکمیت ضد ارزشها شکل میدهد. پیروان خویش را از همراه شدن با ستمگران هشدار میدهد. در این فرصت به بررسی اندیشه و رفتار حضرت در این راستا میپردازیم.
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *