سیره عملی و رفتاری

قضاوت امام باقر در مورد دو پرنده

محمد بن مسلم می گوید: روزی در محضر امام باقر علیه السلام بودم، ناگاه یک جفت پرندهی قمری [139] آمدند و روی دیوار خانهی امام باقر علیه السلام نشستند، طبق معمول خود، سر و صدا می کردند، و امام باقر علیه السلام ساعتی به آنها پاسخ داد، سپس آنها روی دیوار دیگر پریدند، قمری نر مدتی بر سر قمری ماده فریاد می کشید و سپس با هم پریدند و رفتند، از امام باقر علیه السلام پرسیدم: «ماجرای این دو پرنده چه بود؟»
امام باقر: ای پسر مسلم! هر پرنده و جاندار و چارپایی را که خدا آفرید، از همه کس، نسبت به ما شنواتر و فرمانبردارتر است، این دو قمری یکی نر بود و دیگری ماده، قمری نر به قمری ماده بدگمان شده بود، قمری ماده سوگند یاد می کرد که دامنش پاک است، و گفته بود آیا به قضاوت امام باقر علیه السلام راضی هستی، قمری نر پیشنهاد قمری ماده را پذیرفته بود و با هم نزد من برای داوری آمده بودند (آنها به اینجا آمدند و شکایت خود را مطرح کردند) و من به قمری نر گفتم:
[صفحه 130]
«تو نسبت به مادهی خود ظلم کردهای.»
قمری نر، داوری مرا پذیرفت و پاکدامنی قمری ماده را تصدیق کرد. [140].
برگرفته از کتاب نگاهی به زندگی امام باقر علیه السلام نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *