احادیث اعتقادی, نقش تربیتی و ارشادی

دیدگاه امام محمد باقر علیه السلام در مورد کعبه

صفحه 130 از 269
زراره از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود پهلوی امام نشسته بودم رو به قبله بود فرمود اما النظر الیها عباده
نگاه کردن بر کعبه عبادت است – آنگاه مردی آمد به نام عاصم بن عمر از طایفه بجیله گفت از کعب الاحبار شنیدم که میگفت
کعبه هر صبح بر بیتالمقدس سجود و تعظیم میکند فقال (ع) کذبت و کذب کعب الاحبار معک و غضب – و قال (ع) ما خلق الله
عزوجل بقعۀ فی الارض احب الیه منها ثم اومأ بیده نحو الکعبه و لا اکرم اعلی الله عزوجل منها لها حرم الله الا شهر الحرام فی کتابه
یوم خلق السموات و الارض ثلاثۀ متوالیه للحج – شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و شهر مفرد للعمره و هو رجب امام محمد باقر
علیه السلام فرمود و کعب الاحبار هر دو دروغ گفتهاید و در خشم شد فرمود خداوند هیچ بقعهای را بیش از کعبه دوست ندارد زیرا
به دست قدرتش خلق شده و هیچ مکانی عزیزتر از کعبه نیست زیرا آنجا را محل احترام و محل امان خلق قرار داد و در قرآن
میفرماید روزی که آسمانها و زمین خلق شدند و اول نقطهی زمین کعبه است که دو هزار سال قبل از آسمانها [صفحه 185 ] آفریده
شد و بعد از زیر آن زمین کشیده شد و پهن گردید تا قابل کشت و زرع شد و به احترام کعبه خداوند حج را در چهار ماه قرار داد
شوال و ذیقعده و ذیحجه که حج واجب در ماه ذیحجه است و ماه رجب مخصوص عمره است و این اختصاص نمونه بارز
اهمیت کعبه و برتری بر بیتالمقدس میباشد.
نبوت
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *