احادیث اعتقادی, نقش تربیتی و ارشادی

مبارزه امام باقر علیه السلام با متکلمین

متکلمین کسانی بودند که میخواستند اصول و مبانی فلسفه را با اخبار و احادیث منطبق نمایند و از خود آرائی نشان میدادند –
معتزله و اشاعره شاخصترین این دسته بودند که از جنگ نهروان سرچشمه گرفت و شدت کرد تا عصر امام محمد باقر علیه السلام
که فرموده مخاصمه نکنید فقط به سخنان آنها گوش کنید ولی تابع اعمال آنها نشوید. قال (ع) ایاک و اصحاب الکلام و
الخصومات و مجالستهم فانهم ترکوا ما امروا [صفحه 210 ] بعلمه و تکلفوا مالم یؤمروا بعلمه حتی تکلفوا علم السماء یاباعبیده خالط
الناس باخلاقهم و زایلهم باعمالهم یا اباعبیده انا لا نعده الرجل فقیها عالما حتی یعرف لحن القول و هو قول الله عز و جل و لتعرفنهم
فی لحن القول. فرمود اصحاب کلام کسانی هستند که به آنچه مأمور بودهاند عمل نکرده و فرو گذاشتهاند و به آنچه به علمش
صفحه 144 از 269
مأمور نیستند خود و دیگران را تکلیف نموده و خود را به تکلف انداختهاند – آنها میخواهند به علم سماوی برسند فرمود ای
ابوعبیده با مردمان موافق اخلاق آنها خلطه و آمیزش نما اما با اعمال آنها نزدیک مشو فرمود ما آنها را عارف و دانشمند نمیشناسیم
مگر وقتی که از لحن در قول عارف و واقف باشند و این است که خدای تعالی آنها را به شناختن معارف صحیح به نام لحن قول
موظف فرموده است.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *