گسترش و ترویج علوم

دلیل عقلی برتری علم

1- فضیلت هر چیز در کمال آن است مانند فضیلت چشم در بینائی گوش در شنوائی دست در کمال قوت که اگر فاقد این کمال باشد فضیلت ندارد.
چون انسان مرکب از روح و جسد است چنانچه سنائی گفته:
آدمی زاده طرفه معجونی است
از رفیعی رفیع و از دونیست
یا
آدمی زاده طرفه معجونی است
کز فرشته سرشته وز حیوان
گر کند میل این شود کم از این
ور کند میل آن شود به از آن
کمال جسد به آن است که دارای روح باشد و کمال روح به علم و حکمت است و رمز این سخن را از این آیه میتوان یافت
و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا پس کمال آدمی به علم و حکمت است
2- انسان بر جماد و نبات و حیوان به علم و ادراک کلیات برتری دارد و این برتری از علم است
3- ادراک عقلی شریفتر از ادراک حسی است پس هر کس قوت عاقلهاش کاملتر باشد فاضلتر است و عقل به علم زینت میگیرد یا علم به عقل زیور مییابد که هر یک بدون دیگری ارزش ندارد.
[صفحه 77]
یا آنکه گوئیم علم ادراک عقلی است و لذا علم موجب افضلیت است
4- علم فضیلت است و فضل زیادی از چیزی است و چون انسان از حیوان زیادتی دارد که علم است پس علم فضیلت است
العلم زین و تشریف لصاحبه
فاطلب هدیت فنون العلم و الادبا
العلم کنز و ذخر لا نفاذ له

نعم القرین اذا ما صاحب صحبا
یا جامع العلم نعم الذخر تجمعه
لا تعدلن به دواولا ذهبا
ابوالاسود
برگرفته از کتاب زندگانی امام محمد باقر علیه السلام نوشته آقای حسین عماد زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *