احادیث اخلاقی, گسترش و ترویج علوم

ممنوعیت سوء استفاده از دانش از دیدگاه امام باقر علیه السلام

دانش، قدرت و توانایی است و چه بسا دانشمندان وسوسه شوند تا به اتکای قدرت علمی خود بر جامعه فخر فروخته و یا بر آنان
سلطه پیدا کنند. امام باقر (ع) در تخطئهی چنین ایده و روشی، فرموده است: کسی که به تحصیل دانش روی آورد، بدان انگیزه که
در پرتو علم خویش بر اهل دانش فخر فروشد، یا با سست اندیشان سادهلوح به جدل و ستیز پردازد، یا مردم را متوجه و شیفتهی
خود سازد، جایش در آتش است، همانا ریاست، تنها شایستهی صالحان میباشد. [ 437 ]. [صفحه 252 ] یعنی کسی که با انگیزه های
نادرست به دانش دست یافته باشد، هر چند از عهدهی کاری بر آید، از نظر روحی شایستهی تصدی امور و ریاست نیست.
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *