معجزات و کرامات

امام باقر بردن جابر به آب حیات

جابر بن یزید جعفی که از اصحاب امام محمدباقر علیه السلام است گفت پرسیدم یابن رسول الله مراد از ملکوت سموات و ارض که در این آیه میفرماید کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض چیست؟
دیدم که دست خود را به جانب آسمان بلند کرد و به من گفت ببین چه بینی – چون نگریستم دیدم نوری از دستهای آن حضرت به آسمان متصل شده چنانکه چشمها خیره میشد آنگاه دست مرا گرفت به اندرون خانه برد و لباس خود را عوض کرد فرمود چشمت را ببند پس از لحظهای فرمود باز کن میدانی در کجا هستی؟ گفتم نه فرمود در این ظلماتی که ذوالقرنین رفت ما میرفتیم و جز تاریکی هیچ چیز نمیدیدم و حتی قدم که بر میداشتم نمیدانستم کجا قدم میگذارم مقداری دیگر رفتیم فرمود یا جابر میدانی کجائی عرض کردم نه فرمود بر سر آن چشمهی آب حیات هستی که خضر از آن خورد و از آب زندگانی باقی ماند جای آن دارد که بگویم ای خضر
من از دو روزهی عمر آمدم به جان ای خضر
چه میکنی تو که این عمر جاودان داری
جابر میگوید از عالمی به عالم دیگر میرفتم تا اینکه پنج عالم طی شد آنگاه فرمود
[صفحه 219]
هر یک از بشر که از دنیا بیرون رود در یکی از این عوالم ساکن میشود تا اینکه قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور نماید سپس فرمود چشم بر هم نه چشم بستم لحظهای نگذشت فرمود چشم خود بگشا چون چشم باز کردم خود را در خانه آن حضرت دیدم – پس همان لباس اول را پوشید و به مجلس درس تشریف آورد.
نگارنده گوید شاگردان مکتب جعفری که خود را بدان تربیت آموختهاند در گوشه و کنار حتی امروز هم هستند که سیر معنوی میکنند و عوالم مختلف را زیر نظر میگذرانند ولی البته این درس مخصوص عده ای است به هر کس این راز را نمینمایند و این درس را نمیدهند ضمیر روشن و دل صاف و حسن عقیدت و ایمان کامل و صفای باطن میخواهد که به این درجات برسد وقتی هم که مردان خدا به این درجات رسیدند برای دنیای خود استفاده نمیکنند بلکه برای مشکلات مسلمین قیام و اقدام مینمایند.
مردان حق ز مردم دنیا نهفتهاند
در کیششان نه کذب و در آئینشان نه لاف
آنها که در راه تکامل نفس سیر میکنند منافع شخصی را فدای مصالح نوعی مینمایند و در درجه اول میکوشند خود را اصلاح کنند تا پس از تهذیب و تملک نفس خود بتوانند دیگران را هدایت و ارشاد و اصلاح نمایند و مربیان آسمانی کسانی را که استعداد و لیاقت تربیت مهذب نفسانی را ندارند در حوزه درس خود راه نمیدهند چنانچه عرفای الهی و صوفیان صافی ضمیر هم هر کس را به مریدی و مصاحبت نمیپذیرند شرایط مقدماتی اصلاح نفس باید اول تامین گردد تا سر تا پا برای روش پرورش مربیان روحانی آمادگی داشته باشند و به همین جهت هم بود که ائمه اطهار اسرار و رموز علمی را به هر کس نمیگفتند؟!
[صفحه 220]
برگرفته از کتاب زندگانی امام محمد باقر علیه السلام نوشته آقای حسین عماد زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *