مولودی، مدایح و مراثی

در مرثیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام

دوباره ای شیعیان موسم ماتم رسید ز زهر هشام شد امام پنجم شهید از این مصیبت زمین خاک نشین شد همی ملک شده سوگوار
فلک گریبان درید امام پنجم که هست باقر علم رسول محمدش نام شد نور دو چشم بتول ملایک آسمان به درگهش در نزول
علوم روحانیان ز فیض او در مزید زاده عبدالملک شرم نکرد از خدا به زاده مصطفی بداد زهر جفا شرارهاش زد به دل فکند شه را ز
پا ز تاب زهر ستم فغان ز دل میکشید چو از حرم رخت بست حرم سیهپوش شد ز آه و فریاد خلق مدینه پرجوش شد فغان یاران
بلند چو شاه خاموش شد خلق سیهپوش شد چو از سیاه و سفید به عزت و احترام بقیع شد مدفنش رفت و بر جد خویش تمام شد
شیونش روضه رضوان قدس نشیمن و مسکنش به نزد زین العباد باب گرام آرمید ز مرگ باب عزیز جعفر صادق به غم به سینه و
سر زدی همی دو دست الم سرشک خونین روان ز چشم آن محترم به ماتم باب خود شعر حزین میشنید [صفحه 401 ] سید بن
طاوس در زیارت کبیره میفرماید: و ضاعف العذاب علی من شرک فی دمه و هو ابراهیم بن الولید که به عقیده او ابراهیم قاتل بوده
است. نگارنده گوید: این اخبار هیچ کدام معارض با هم نیست زیرا اوضاع و احوال هر یک را در زمان خود که بسنجیم و با محیط
عصر و ضعف دولت اموی و حس بدبینی مردم و قدرت علمی امام محمد باقر علیه السلام خواهیم دید که همه آنها از شجره ملعونه
بود و در خصومت و دشمنی کوتاهی نمیکردند و همه در حوزه سلطنت خود برای بیم جان خود و ادامه حکومت مبادرت به سم
دادن نمودند خاصه که برخی از آنها فرماندار مدینه بوده و به فرمان خلیفه شام شخصا یا به دستور مبادرت به این جنایت عظیم
کردهاند و مسلم است که چندین بار امام محمد باقر علیه السلام را مسموم نمودند ولی آن حضرت به شفاعت جدش و دعای در کنار
مزار مقدس پیغمبر شفا مییافت تا آن وقتی که مقدر بود به عالم آخرت رحلت فرماید به سم ابراهیم آخرین خلیفه معاصر خود
مسموما درگذشت.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *