مولودی، مدایح و مراثی

مدیحه حزین در مورد امام باقر علیه السلام

صفحه 149 از 269
به درگاه قدر تو یا ذالمفاخر اکابر بسوده جبین چون اصاغر ز حب تو زینت گرفته بواطن ز فضل تو رتبت گزیده ظواهر ز ذاتت
تخالف بهشته طبایع ز مهرت تنازع نبشته عناصر عرض نیستی ای رهین تو اعراض تو جوهر نئی ای معین جواهر تو فرزند زینالعبادی
و نامت محمد علوم نبی را تو باقر تو پنجم امامی و این پنج حس را نتیجه شدی ای شعور مشاعر تو را هشت خلد مخلد محافل تو را
نه سپهر مقرنس معابر مظاهر بود مر صفات خدا را تو هستی یکی زان مجلا مظاهر بگویم چه باشی و ماننده بر که چو نسبت به
شخص تو ناقص نظایر زده خلق هشام عبدالملک را به پا بوسه گشته معاشر مباشر ز دور تو اما پراکنده یکسر خیو برزخ سفلگان
معاصر بلی خلق از زندگی رویگردان شده همسر مردگان مقابر ز تو شرمسار است هر جا نواهی ز تو سرفراز است هر جا اوامر بود
حب تو هم چو فردوس نافع ولی هست بغض تو چون نار خاسر تو یک مورد آیات را از موارد تو یک مصدر الطاف را از مصادر به
باب تو کوه وقار است ساکن به کوی تو چرخ کمال است دایر چو مهره ترا هست بر کف مبرهن غیوب و خواطر سرائر ضمایر
تماشاگهت نیست دنیای فانی ترا ساحت عالم جان مناظر من و دانش تو زهی عقل کودن من و خدمت تو زهی فهم قاصر حزین
چونکه عاجز بود از مدیحت شود در دعا حتم اشعار شاعر الا تا که مشمول نور است مؤمن الا تا که مرهون نار است کافر محبت به
[ سوی هدایت مراجع عدویت بگوی ضلالت مسافر اثر شاعر معاصر حزین بروجردی [صفحه 221
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *