• گفته شد به دلایل عقلی و نقلی وجود امام واجب و محور عالم کون و فساد است نمیتواند زمین خالی از حجت باشد زیرا اولا خداوند عالم در سوره بقره […]
  • از ابیبصیر راوندی روایت شده که گفت: من و امام محمد باقر (علیهالسلام) با هم وارد مسجد شدیم، مردم داخل و خارج میشدند. حضرت به من فرمود: «بپرس از مردم، […]
  • ما عرف الله من عصاه.[1] . خدا را نشناخته آنکه نافرمانیاش کند.——————————————————————————————————————————————پی نوشت ها:[1] تحف العقول، ص 294.منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان […]