• امام باقر علیه السلام :لا عِلمَ کَطَلَبِ السَّلامَةِ ،ولا سَلامَةَ کسَلامَةِ القَلبِ .امام باقر علیه السلام : هیچ دانشی چون سلامت جویی نیست و هیچ سلامتی چون سلامت دل نیست.بحارالأنوار: […]
  • روی آوردن به اجتهاد و پیدایش مکاتب تفسیری، سبب شد تابعین تفسیری متمایز از تفسیر صحابه از خود بر جای گذارند. تفسیری که ویژگی‌های بارز آن گرد آوری روایات، تدوین […]
  • امام باقر علیه السلام :مُروا شیعَتَنا بِزِیارَةِ قَبرِالحُسَینِ بنِ عَلِیٍّ علیه السلام ؛ فإنَّ إتیانَهُ یَزیدُ فِی الرِّزقِ ، ویَمُدُّ فِی العُمرِ ، ویَدفَعُ مَدافِعَ السُّوءِ .امام باقر علیه السلام […]