• برای شناخت صحیح شخصیت سیاسی – اجتماعی امام باقر (ع) و تبیین شیوههای عملی آن حضرت، قبل از هر چیز باید شرایط سیاسی – اجتماعی عصر آن امام را مورد […]
  • عبدالله بن ولید سمّان میگوید: امام باقر علیهالسلام از من پرسید: «ای عبدالله! درباره علی و موسی و عیسی علیهمالسلام چه میگویی؟»گفتم: «دربارهی آنان چه میتوانم بگویم؟!»حضرت فرمود: «به خدا […]
  • امام باقر علیه السلام :إنَّ اللّه َ تَبارَکَ وتَعالی کانَ ولا شَیءَ غَیرُهُ ، نورا لا ظَلامَ فیهِ ، وصادِقا لا کِذبَ فیهِ ، وعالِما لا جَهلَ فیهِ، وحَیّا لا […]