• امام باقر علیه السلام :دَولَتُنا آخِرُ الدُّوَلِ ، ولَم یَبقَ أهلُ بَیتٍ لَهُم دَولَةٌ إلاّ مَلَکوا قَبلَنا ، لِئَلاّ یَقولوا إذا رَأَوا سیرَتَنا : إذا مَلَکنا سِرنا مِثلَ سِیرَةِ هؤُلاءِ […]
  • امام باقر (ع) در نامه به یکی از خلفای بنیامیه، کجرویهای وی را چنین برشمرده است:و از جمله کارهای نادرست، این است که جهاد در جامعهی اسلامی ضایع شده و […]
  • از امام باقر علیهالسلام سؤال کردند مرد مسلمانی را زیبایی زن دیوانهای واله و مجذوب میکند، آیا او را به همسری خود انتخاب کند؟ فرمود: نه ولی اگر کنیز دیوانهای […]