• امام باقر علیه السلام :ـ وقد سألَهُ شَیخٌ مِن النَّخَعِ : إنّی لَم أزَلْ والِیا مُنذُ زَمنِ الحَجّاجِ إلی یَومی هذا، فهَلْ لی مِن تَوبةٍ ؟ قالَ : فَسَکتَ، ثُمّ […]
  • در آن هنگام، زندگانی عمومی اسلامی به طور کلی نزدیک بود به هدفی دیگر که مغایر عقیده امام بود منجر گردد.عصری کهعصر امام باقر (ع) با آن آغاز گردید، آغازی […]
  • خداوند متعال در قرآن به سست ایمانها و اهل گناه هشدار داده و به پیامبر (ص) امر کرده است که به آنان بگوید: خداوند میتواند عذاب سختی را از بالای […]