• ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که: در آن سالی که ابوجعفر، محمدبن علی علیهماالسلام، به حج مشرف شد و در آن سفر با هشام بن عبدالملک ملاقات کرد، مردم (برای […]
  • در عالم آفرینش هیچ گوهری ارزندهتر از علم و دانش نیست و هر ملتی که علم و دانش عمیقتر و بسیطتری داشته باشد ودانشمندان و علماء بیشتری بوجود آورد آن […]
  • 1- الحسین بن احمد عن محمد بن عیسی عن یونس عن سَماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال: قوله تعالی «فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَاباً […]