• امام باقر علیه السلام :کانَ رسولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله یُغَیِّرُ الأسماءَالقَبیحَةَ فی الرِّجالِ والبُلدانِ .امام باقر علیه السلام : رسول خدا صلی الله علیه و آله […]
  • مسوولیت مهم اجتماعی که از جانب خدای سبحان بر دوش امامان معصوم علیهمالسلام نهاده شده است، مسوولیت رهبری میباشد. البته که دنیا طلبان با این موضوع مهم اجتماعی در چالش […]
  • سنت عمل پیغمبر اسلام است بنابر آنچه قرآن تصریح فرموده است ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا عمل و سنتپیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و […]