• جعفر بن احمد عن عبیدالله بن موسی عن ابن البطائنی عن ابیه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) فی قوله تعالی: «فَمَا لَهُ مِن قُوَّهٍ وَلَا نَاصِرٍ» قال: ماله […]
  • ان القرآن واحد نزل من عند واحد. باقر العلوم علیهالسلام.«قرآن یک حقیقت است که از نزد یک خدا فرود آمده است».یکی از موضوعات مورد گفتگوی مفسران و فقهای مسلمان، موضوع […]
  • امام باقر (ع) میفرماید:رحمت و عفو الهی را، به وسیلهی روی آوری شایسته به درگاه خدا، نصیب خویش گردان! و از دعا و نیایش خالصانه و مناجات در تاریکی شب، […]