آرشیو اخلاق و فضائل

 • کسی از جانب پروردگار عهده دار مقام امامت می شود که در تقوا، خداترسی و اجلال او، تواضع و فروتنی و نشان دادن اخلاصدر بندگی نمونه باشد، تا برای دیگران […] 0

  ویژگیهای اخلاقی امام باقر (ع)

  کسی از جانب پروردگار عهده دار مقام امامت می شود که در تقوا، خداترسی و اجلال او، تواضع و فروتنی و نشان دادن اخلاصدر بندگی نمونه باشد، تا برای دیگران […]

  ادامه ...

 • جالبترین صفحات تاریخ بشر آن اوراقی است که زندگانی روزمره پیشوایان بزرگ عالم بشریت را منعکس نماید و اسرار بزرگواری و سیادت آنها را برای آیندگان سرمشق قرار دهد چنانچه […] 0

  آداب زندگی امام باقر

  جالبترین صفحات تاریخ بشر آن اوراقی است که زندگانی روزمره پیشوایان بزرگ عالم بشریت را منعکس نماید و اسرار بزرگواری و سیادت آنها را برای آیندگان سرمشق قرار دهد چنانچه […]

  ادامه ...

 • سلام؛ یعنی سلامتی و درود خدا. سلام؛ یعنی رحمت و برکت. سلام از واژههای زیبایی است که هم ساختار و هم معنای آن دل و جان را صفا میبخشد. سلام […] 0

  سلام خدا بر معصومین

  سلام؛ یعنی سلامتی و درود خدا. سلام؛ یعنی رحمت و برکت. سلام از واژههای زیبایی است که هم ساختار و هم معنای آن دل و جان را صفا میبخشد. سلام […]

  ادامه ...

 • دانش امام باقر علیه السلام نیز همانند دیگر امامان از سر چشمهی وحی بود،آنان آموزگاری نداشتند و در مکتب بشری درسجابر بن عبد الله نزد امام باقر (ع) میآمد و […] 0

  دانش امام باقر علیه السلام

  دانش امام باقر علیه السلام نیز همانند دیگر امامان از سر چشمهی وحی بود،آنان آموزگاری نداشتند و در مکتب بشری درسجابر بن عبد الله نزد امام باقر (ع) میآمد و […]

  ادامه ...

 • بر اساس آنچه در زمینهی نقش امام در سرنوشت مادی و معنوی انسانها بیان کردیم، امت اسلامی باید پیش از هر اقدام و بیش از هر موضوع دیگر به شناخت […] 0

  ویژگی های امام انتخاب الهی

  بر اساس آنچه در زمینهی نقش امام در سرنوشت مادی و معنوی انسانها بیان کردیم، امت اسلامی باید پیش از هر اقدام و بیش از هر موضوع دیگر به شناخت […]

  ادامه ...

 • شخصیت دینی و علمی امام باقر (ع) تا بدان جا روشن و متبلور است که ترجمهنویسان و اندیشمندان اسلامی – حتی آنان که به خاطر اعتقاد به مذاهب دیگر، خط […] 0

  جایگاه دینی و علمی امام باقر

  شخصیت دینی و علمی امام باقر (ع) تا بدان جا روشن و متبلور است که ترجمهنویسان و اندیشمندان اسلامی – حتی آنان که به خاطر اعتقاد به مذاهب دیگر، خط […]

  ادامه ...

 • نماز برترین و با شکوهترین مظهر رفتار عبادی هر شخص را شکل میدهد. نماز کرنش و فروتنی در برابر عظمت و جلالت خدای سبحان است. باقر العلوم علیهالسلام همانند امامان […] 0

  نماز امام باقر

  نماز برترین و با شکوهترین مظهر رفتار عبادی هر شخص را شکل میدهد. نماز کرنش و فروتنی در برابر عظمت و جلالت خدای سبحان است. باقر العلوم علیهالسلام همانند امامان […]

  ادامه ...

 • علم و دانش امام باقر علیه السلام در کشف الغمة از حافظ عبد العزیز بن اخضر جنابذی در کتابش موسوم به معالم العترة الطاهرة از حکم بن عتیبه نقل شده […] 0

  علم و دانش امام باقر علیه السلام

  علم و دانش امام باقر علیه السلام در کشف الغمة از حافظ عبد العزیز بن اخضر جنابذی در کتابش موسوم به معالم العترة الطاهرة از حکم بن عتیبه نقل شده […]

  ادامه ...

 • عبدالله بن ولید سمّان میگوید: امام باقر علیهالسلام از من پرسید: «ای عبدالله! درباره علی و موسی و عیسی علیهمالسلام چه میگویی؟»گفتم: «دربارهی آنان چه میتوانم بگویم؟!»حضرت فرمود: «به خدا […] 0

  فضائلی از اهلبیت

  عبدالله بن ولید سمّان میگوید: امام باقر علیهالسلام از من پرسید: «ای عبدالله! درباره علی و موسی و عیسی علیهمالسلام چه میگویی؟»گفتم: «دربارهی آنان چه میتوانم بگویم؟!»حضرت فرمود: «به خدا […]

  ادامه ...

 • و کل شییء احصیناه فی امام مبین ابنخلکان مینویسد: کان محمد بن علی عالما سیدا کبیرا و انما قیل له الباقر لانه یبقر العلم (ایصفحه 216 از 269توسع و شقه […] 0

  مناقب حضرت باقر علیه السلام

  و کل شییء احصیناه فی امام مبین ابنخلکان مینویسد: کان محمد بن علی عالما سیدا کبیرا و انما قیل له الباقر لانه یبقر العلم (ایصفحه 216 از 269توسع و شقه […]

  ادامه ...