آرشیو اصحاب و شاگردان

 • جابر بن یزید جعفی؛ شخصیتی است که خود می گوید: امام باقر علیه السلام هفتاد هزار حدیث به من آموخت، که آن همه حدیث را به هیچ کس نیاموخت، به […] 0

  شاگردان امام باقر

  جابر بن یزید جعفی؛ شخصیتی است که خود می گوید: امام باقر علیه السلام هفتاد هزار حدیث به من آموخت، که آن همه حدیث را به هیچ کس نیاموخت، به […]

  ادامه ...

 • کنیهی ابن عبدالله: ابوالمحجل بود. در کتاب منهج المقال از باقر آل محمد صلی الله علیه وآله روایت میکند که فرمود: گویا: من عبدالله بن شریک عامری را میبینم که […] 0

  اصحاب امام باقر عبدالله بن شریک

  کنیهی ابن عبدالله: ابوالمحجل بود. در کتاب منهج المقال از باقر آل محمد صلی الله علیه وآله روایت میکند که فرمود: گویا: من عبدالله بن شریک عامری را میبینم که […]

  ادامه ...

 • ابن ابوداود در کتاب رجال خود راجع به زراره مینگارد:وی از حضرت امام محمد باقر و حضرت صادق و حضرت موسی ابن جعفر علیهمالسلام روایت میکرد. زراره (بضم زاء) راستگوترین […] 0

  راوی احادیث زرارة بن اعین شیبانی

  ابن ابوداود در کتاب رجال خود راجع به زراره مینگارد:وی از حضرت امام محمد باقر و حضرت صادق و حضرت موسی ابن جعفر علیهمالسلام روایت میکرد. زراره (بضم زاء) راستگوترین […]

  ادامه ...

 • ملاقات جابر با امام باقر (ع) حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: عده‌ای از شیعیان، از جمله جابربن یزید جعفی خدمت پدرم حضرت باقر علیه السلام رفتند و گفتند آیا […] 0

  ملاقات جابر با امام باقر (ع)

  ملاقات جابر با امام باقر (ع) حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: عده‌ای از شیعیان، از جمله جابربن یزید جعفی خدمت پدرم حضرت باقر علیه السلام رفتند و گفتند آیا […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید در کتاب اختصاص از حضرت موسی بن جعفر علیهالسلام روایت میکند که فرمود: موقعی که روز قیامت میشود منادی ندا میکند: یاران و حواریون حضرت محمد بن عبدالله […] 0

  یاران حضرت امام محمد باقر

  شیخ مفید در کتاب اختصاص از حضرت موسی بن جعفر علیهالسلام روایت میکند که فرمود: موقعی که روز قیامت میشود منادی ندا میکند: یاران و حواریون حضرت محمد بن عبدالله […]

  ادامه ...

 • حارث همدانی از اصحاب خاص امیر المومنین علیهالسلام میباشد. روزی عصا زنان به همراه عدهای از شیعیان به حضور حضرت میرسند. امام از حال وی میپرسد. وی اظهار میدارد، دوستیها […] 0

  اصحاب امیر المومنین حارث همدانی

  حارث همدانی از اصحاب خاص امیر المومنین علیهالسلام میباشد. روزی عصا زنان به همراه عدهای از شیعیان به حضور حضرت میرسند. امام از حال وی میپرسد. وی اظهار میدارد، دوستیها […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیهالسلام از اطاعت و ایمان ابن ابییعفور بسیار خرسند بود و میفرمود:نیافتم فردی را که سفارش مرا بپذیرد و امرم را اطاعت کند غیر از ابن ابییعفور.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ […] 0

  اصحاب امام باقر عبدالله بن ابییعفور

  امام صادق علیهالسلام از اطاعت و ایمان ابن ابییعفور بسیار خرسند بود و میفرمود:نیافتم فردی را که سفارش مرا بپذیرد و امرم را اطاعت کند غیر از ابن ابییعفور.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ […]

  ادامه ...

 • از روایات متعددی که در رابطه با ملاقات جابر بن عبدالله انصاری با امام باقر علیه السلام در رابطه با ابلاغ سلام پیامبر صلی الله علیه و آله به امام[صفحه […] 0

  ملاقاتهای مکرر جابر با امام باقر

  از روایات متعددی که در رابطه با ملاقات جابر بن عبدالله انصاری با امام باقر علیه السلام در رابطه با ابلاغ سلام پیامبر صلی الله علیه و آله به امام[صفحه […]

  ادامه ...

 • در مکتب امام ابو جعفر باقر العلوم-که درود فرشتگان بر او-شاگردانی نمونه و ممتاز پرورش یافتند که اینک به نام برخی از آنانابان بن تغلب :محضر سه امام را دریافته […] 0

  اصحاب امام باقر علیه السلام

  در مکتب امام ابو جعفر باقر العلوم-که درود فرشتگان بر او-شاگردانی نمونه و ممتاز پرورش یافتند که اینک به نام برخی از آنانابان بن تغلب :محضر سه امام را دریافته […]

  ادامه ...

 • وقتی اوراق تاریخ را میگشائیم میبینیم پس از مکتب علوی علیه السلام و تربیت مانند کمیل بن زیاد – صعصعه بن صوحان – سلمان فارسی – ابنعباس مقداد بن عمار […] 0

  اصحاب امام باقر

  وقتی اوراق تاریخ را میگشائیم میبینیم پس از مکتب علوی علیه السلام و تربیت مانند کمیل بن زیاد – صعصعه بن صوحان – سلمان فارسی – ابنعباس مقداد بن عمار […]

  ادامه ...