آرشیو خاندان

 • اشارهیک سلسله از روایات حضرت امام محمدباقر علیه السلام بیان خطبی است که از حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام نقل کرده و نقل این امام منبع تالیف کتاب […] 0

  روایت خطبه امام علی علیه السلام

  اشارهیک سلسله از روایات حضرت امام محمدباقر علیه السلام بیان خطبی است که از حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام نقل کرده و نقل این امام منبع تالیف کتاب […]

  ادامه ...

 • کنیه امام باقر علیه السلام راویان و محدثان شیعه غالباً با کنیه ابوجعفر از امام باقر علیه‌السلام یاد کرده‌اند. برای تمایز احادیث منقول از امام نهم، حضرت محمّد بن علی […] 0

  کنیه امام باقر علیه السلام

  کنیه امام باقر علیه السلام راویان و محدثان شیعه غالباً با کنیه ابوجعفر از امام باقر علیه‌السلام یاد کرده‌اند. برای تمایز احادیث منقول از امام نهم، حضرت محمّد بن علی […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید در ارشاد اولاد امام محمد باقر علیه السلام را هفت نفر نوشته 1 – ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق 2 – عبدالله بن محمد3 – ابراهیم 4 – […] 0

  اولاد امام محمد باقر علیه السلام

  شیخ مفید در ارشاد اولاد امام محمد باقر علیه السلام را هفت نفر نوشته 1 – ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق 2 – عبدالله بن محمد3 – ابراهیم 4 – […]

  ادامه ...

 • بی تردید نام نیک برخاسته از فرهنگی غنی و پربار است. افراد آشنا با فرهنگ غنی هماره در گزینش نام برای کودکان این جهترا از نظر دور نمیدارند. همچنین آداب […] 0

  نامگذاری امام باقر علیه السلام

  بی تردید نام نیک برخاسته از فرهنگی غنی و پربار است. افراد آشنا با فرهنگ غنی هماره در گزینش نام برای کودکان این جهترا از نظر دور نمیدارند. همچنین آداب […]

  ادامه ...

 • یکی از نکات حساس زندگی بشر انتخاب زن و تأثیر زن در زندگی مرد است که در هر فردی اثری مخصوص به جا میگذارد کهمشابه با فردی دیگر نیست و […] 0

  زن و زندگی امام باقر علیه السلام

  یکی از نکات حساس زندگی بشر انتخاب زن و تأثیر زن در زندگی مرد است که در هر فردی اثری مخصوص به جا میگذارد کهمشابه با فردی دیگر نیست و […]

  ادامه ...

 • محمد بن علی علیه السلام تنها امامی است که از جانب پدر و مادر، به شجره پاکیزه نبوت منتهی می گردد. جد بزرگش، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله […] 0

  نَسَب امام باقر

  محمد بن علی علیه السلام تنها امامی است که از جانب پدر و مادر، به شجره پاکیزه نبوت منتهی می گردد. جد بزرگش، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله […]

  ادامه ...

 • تبار والاى امام باقر (ع) امام محمد باقر (ع) از جانب پدر و نیز مادر، به شجره پاکیزه نبوت منتهى مى‏گردد. او نخستین مولودى است که در خاندان علویان از […] 0

  تبار والاى امام باقر (ع)

  تبار والاى امام باقر (ع) امام محمد باقر (ع) از جانب پدر و نیز مادر، به شجره پاکیزه نبوت منتهى مى‏گردد. او نخستین مولودى است که در خاندان علویان از […]

  ادامه ...

 • مربیان لایق و شایسته نقش محوری در افراد ایفا مینمایند. اندیشه های بلند و عرشی و دامنهای پاک مربیان هماره تربیت یافتگان رابه مراحل اوج انسانی عروج میدهند. و اینک […] 0

  تربیت امام باقر علیه السلام

  مربیان لایق و شایسته نقش محوری در افراد ایفا مینمایند. اندیشه های بلند و عرشی و دامنهای پاک مربیان هماره تربیت یافتگان رابه مراحل اوج انسانی عروج میدهند. و اینک […]

  ادامه ...

 • ده ها سال پیش از ولادت محمد بن علی علیه السلام ، جد گرامی اش رسول خدا صلی الله علیه و آله نام او را محمد و لقبش را باقر […] 0

  القاب امام باقر

  ده ها سال پیش از ولادت محمد بن علی علیه السلام ، جد گرامی اش رسول خدا صلی الله علیه و آله نام او را محمد و لقبش را باقر […]

  ادامه ...

 • برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است:1- باقر.این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدان تصریح کردهاند. [16].در بیان فلسفهی تعیین این لقب برای […] 0

  القاب امام باقر

  برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است:1- باقر.این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدان تصریح کردهاند. [16].در بیان فلسفهی تعیین این لقب برای […]

  ادامه ...