آرشیو خاندان

 • همسران امام محمد باقر علیه السلام در منابع تاریخى، براى امام باقر (ع) دو همسر و دو «ام ولد» نام برده‏اند. همسران امام باقر(ع) عبارتند از: ۱- ام فروة دختر […] 0

  همسران امام محمد باقر علیه السلام

  همسران امام محمد باقر علیه السلام در منابع تاریخى، براى امام باقر (ع) دو همسر و دو «ام ولد» نام برده‏اند. همسران امام باقر(ع) عبارتند از: ۱- ام فروة دختر […]

  ادامه ...

 • زینب و علی، از یک مادرند که ام ولد بوده است. زینب، دومین دختر امام باقر علیه السلام و از شاگردان پدرش در حدیث و روایات بود. او سرانجام در […] 0

  فرزندان امام باقر زینب بنت محمد

  زینب و علی، از یک مادرند که ام ولد بوده است. زینب، دومین دختر امام باقر علیه السلام و از شاگردان پدرش در حدیث و روایات بود. او سرانجام در […]

  ادامه ...

 • مادر وی را نیز ام ولد دانسته اند. ام سلمه از زنان محدثه و فاضل شیعه در قرن دوم هجری بود. او با پسر عمویش، محمد ارقط، ازدواج کرد. ثمره […] 0

  فرزندان امام باقر ام سلمه بنت محمد

  مادر وی را نیز ام ولد دانسته اند. ام سلمه از زنان محدثه و فاضل شیعه در قرن دوم هجری بود. او با پسر عمویش، محمد ارقط، ازدواج کرد. ثمره […]

  ادامه ...

 • فرزندان محمد بن علی (علیهما السلام) را از چهار نفر تا هفت نفر مینگارند. از میان هفت نفر، 5 پسر و دو دختر نام میبرند، که از دو همسر و […] 0

  فرزندان امام باقر

  فرزندان محمد بن علی (علیهما السلام) را از چهار نفر تا هفت نفر مینگارند. از میان هفت نفر، 5 پسر و دو دختر نام میبرند، که از دو همسر و […]

  ادامه ...

 • برخی نام مادر او را ام حکیم یا ام زید دانسته اند. وی در ایام حیات پدر بزرگوارش، در مدینه وفات یافت.(3) 1- سبط بن جوزی، تذکره الخواص، ص307.2- الفصول […] 0

  فرزندان امام باقر ابراهیم بن محمد

  برخی نام مادر او را ام حکیم یا ام زید دانسته اند. وی در ایام حیات پدر بزرگوارش، در مدینه وفات یافت.(3) 1- سبط بن جوزی، تذکره الخواص، ص307.2- الفصول […]

  ادامه ...

 • اول: زینب بنت محمد علیهالسلام. این بانو با علی بن محمد از یک ام والد یعنی از یک کنیز زرخرید بودهاند.دوم: امسلمه بنت محمد علیهالسلام. مادر این مخدره نیز امولده […] 0

  دختران امام باقر

  اول: زینب بنت محمد علیهالسلام. این بانو با علی بن محمد از یک ام والد یعنی از یک کنیز زرخرید بودهاند.دوم: امسلمه بنت محمد علیهالسلام. مادر این مخدره نیز امولده […]

  ادامه ...

 • کنیه امام باقر علیه السلام راویان و محدثان شیعه غالباً با کنیه ابوجعفر از امام باقر علیه‌السلام یاد کرده‌اند. برای تمایز احادیث منقول از امام نهم، حضرت محمّد بن علی […] 0

  کنیه امام باقر علیه السلام

  کنیه امام باقر علیه السلام راویان و محدثان شیعه غالباً با کنیه ابوجعفر از امام باقر علیه‌السلام یاد کرده‌اند. برای تمایز احادیث منقول از امام نهم، حضرت محمّد بن علی […]

  ادامه ...

 • برای امام باقر (ع) هفت فرزند یاد کردهاند، پنج پسر و دو دختر.1- جعفر بن محمد الصادق (ع).وی مشهورترین، ارجمندترین و با فضیلتترین فرزند امام باقر (ع) میباشد که از […] 0

  فرزندان امام باقر

  برای امام باقر (ع) هفت فرزند یاد کردهاند، پنج پسر و دو دختر.1- جعفر بن محمد الصادق (ع).وی مشهورترین، ارجمندترین و با فضیلتترین فرزند امام باقر (ع) میباشد که از […]

  ادامه ...

 • در عرب رسم است، در هنگام تولد برای فرزندانشان اسمی انتخاب می کنند. سپس در بزرگ سالی، به نام پدر یا مادر یا فرزندانش کنیه ای برای او قرار می […] 0

  کنیه امام باقر

  در عرب رسم است، در هنگام تولد برای فرزندانشان اسمی انتخاب می کنند. سپس در بزرگ سالی، به نام پدر یا مادر یا فرزندانش کنیه ای برای او قرار می […]

  ادامه ...

 • برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است: 1- باقر. این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدانتصریح کردهاند. [ 16 ]. در بیان فلسفهی […] 0

  القاب امام باقر علیه السلام

  برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است: 1- باقر. این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدانتصریح کردهاند. [ 16 ]. در بیان فلسفهی […]

  ادامه ...