آرشیو ازدواج و همسران

 • مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه ا سدی در منزل آن حضرت وارد شد.ابن عکاشه […] 0

  همسر امام باقر

  مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه ا سدی در منزل آن حضرت وارد شد.ابن عکاشه […]

  ادامه ...

 • ایشان مادر امام جعفر صادق علیه السلام و عبدالله بن محمد بود.(4) ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است(5) که در خانواده ای عالم پرور و پرهیزکار […] 0

  همسران امام باقر ام فروه

  ایشان مادر امام جعفر صادق علیه السلام و عبدالله بن محمد بود.(4) ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است(5) که در خانواده ای عالم پرور و پرهیزکار […]

  ادامه ...

 • یکی از نکات حساس زندگی بشر انتخاب زن و تأثیر زن در زندگی مرد است که در هر فردی اثری مخصوص به جا میگذارد کهمشابه با فردی دیگر نیست و […] 0

  زن و زندگی امام باقر علیه السلام

  یکی از نکات حساس زندگی بشر انتخاب زن و تأثیر زن در زندگی مرد است که در هر فردی اثری مخصوص به جا میگذارد کهمشابه با فردی دیگر نیست و […]

  ادامه ...

 • همسران امام محمد باقر علیه السلام در منابع تاریخى، براى امام باقر (ع) دو همسر و دو «ام ولد» نام برده‏اند. همسران امام باقر(ع) عبارتند از: ۱- ام فروة دختر […] 0

  همسران امام محمد باقر علیه السلام

  همسران امام محمد باقر علیه السلام در منابع تاریخى، براى امام باقر (ع) دو همسر و دو «ام ولد» نام برده‏اند. همسران امام باقر(ع) عبارتند از: ۱- ام فروة دختر […]

  ادامه ...

 • 22 ] نام بردهاند. همسران عبارتند از: 1- امفروة دختر قاسم بن محمد بن ] « امولد » در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دوابیبکر. او […] 0

  همسران امام باقر علیه السلام

  22 ] نام بردهاند. همسران عبارتند از: 1- امفروة دختر قاسم بن محمد بن ] « امولد » در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دوابیبکر. او […]

  ادامه ...

 • امام باقر علیه السلام دارای هفت فرزند (پنج پسر و دو دختر از چهار همسر) بود، به نامهای:1- امام صادق علیه السلام 2- عبدالله بن محمد، که مادرشان «ام فروه» […] 0

  همسران و فرزندان امام باقر

  امام باقر علیه السلام دارای هفت فرزند (پنج پسر و دو دختر از چهار همسر) بود، به نامهای:1- امام صادق علیه السلام 2- عبدالله بن محمد، که مادرشان «ام فروه» […]

  ادامه ...

 • در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دو «امولد» [22] نام بردهاند. همسران عبارتند از:1- امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر.او هر چند از نسل ابوبکر […] 0

  همسران امام باقر

  در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دو «امولد» [22] نام بردهاند. همسران عبارتند از:1- امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر.او هر چند از نسل ابوبکر […]

  ادامه ...

 • ایشان نیز مادر علی و زینب و ام سلمه بودند.(4)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت نوشته آقای رمضان قوامی در بندی 0

  همسران امام باقر دو ام ولد

  ایشان نیز مادر علی و زینب و ام سلمه بودند.(4)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل سنت نوشته آقای رمضان قوامی در بندی

  ادامه ...

 • مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه أسدی در منزل آن حضرت وارد شد. ابن عکاشه […] 0

  ازدواج امام صادق

  مرحوم راوندی در کتاب خرایح و جرایح آورده است:روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام، به نام ابن عکاشه أسدی در منزل آن حضرت وارد شد. ابن عکاشه […]

  ادامه ...

 • همسران در منابع تاریخی، برای امام باقر علیه السلام دو همسر و دو (ام ولد) /پاورقی 20 ـ ام ولد به کنیزی گفته می‏شود که از مولای خود صاحب فرزند […] 0

  همسران امام باقر علیه السلام

  همسران در منابع تاریخی، برای امام باقر علیه السلام دو همسر و دو (ام ولد) /پاورقی 20 ـ ام ولد به کنیزی گفته می‏شود که از مولای خود صاحب فرزند […]

  ادامه ...