آرشیو القاب و کنیه ها

 • باقر در دیگر منابع تاریخی(به روایت جابر بن عبدالله انصاری)نویسندگانی همچون ابن عساکر، ابن صباغ، ابن ابی الحدید و دیگر مورخان اهل سنت معتقدند این نام گذاری را رسول خدا […] 0

  باقر امام باقر به روایت جابر

  باقر در دیگر منابع تاریخی(به روایت جابر بن عبدالله انصاری)نویسندگانی همچون ابن عساکر، ابن صباغ، ابن ابی الحدید و دیگر مورخان اهل سنت معتقدند این نام گذاری را رسول خدا […]

  ادامه ...

 • ابنشهرآشوب مینویسد لقب امام پنجم باقر بوده برای آنکه علم را شکافت و این لقب را پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله جابر بن عبدالله […] 0

  القاب امام باقر

  ابنشهرآشوب مینویسد لقب امام پنجم باقر بوده برای آنکه علم را شکافت و این لقب را پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله جابر بن عبدالله […]

  ادامه ...

 • نام و کنیه نام آن حضرت محمد است.این نامی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دیر زمان برای وی برگزیده بود . جابر بن عبد الله […] 0

  کنیه و القاب امام باقر علیه السلام

  نام و کنیه نام آن حضرت محمد است.این نامی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دیر زمان برای وی برگزیده بود . جابر بن عبد الله […]

  ادامه ...

 • ده ها سال پیش از ولادت محمد بن علی علیه السلام ، جد گرامی اش رسول خدا صلی الله علیه و آله نام او را محمد و لقبش را باقر […] 0

  القاب امام باقر

  ده ها سال پیش از ولادت محمد بن علی علیه السلام ، جد گرامی اش رسول خدا صلی الله علیه و آله نام او را محمد و لقبش را باقر […]

  ادامه ...

 • کنیه ها و القاب امام محمد باقر علیه السلام کنیه های امام پنجم علیه السلام برای امام محمدباقر علیه السلام، در کتب روایی، دو کنیه بر شمرده اند: 1- ابوجعفر: […] 0

  کنیه ها و القاب امام محمد باقر علیه السلام

  کنیه ها و القاب امام محمد باقر علیه السلام کنیه های امام پنجم علیه السلام برای امام محمدباقر علیه السلام، در کتب روایی، دو کنیه بر شمرده اند: 1- ابوجعفر: […]

  ادامه ...

 • برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است:1- باقر.این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدان تصریح کردهاند. [16].در بیان فلسفهی تعیین این لقب برای […] 0

  القاب امام باقر

  برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است:1- باقر.این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدان تصریح کردهاند. [16].در بیان فلسفهی تعیین این لقب برای […]

  ادامه ...

 • یا جابر لعلک تبقی حتی تلقی رجلا من ولدی یقال له محمد بن علی بن الحسین یهب الله له النور و الحکمۀ فاقرأ منی السلام ایجابر شاید خداوند تو را […] 0

  لقب باقر العلوم علیه السلام

  یا جابر لعلک تبقی حتی تلقی رجلا من ولدی یقال له محمد بن علی بن الحسین یهب الله له النور و الحکمۀ فاقرأ منی السلام ایجابر شاید خداوند تو را […]

  ادامه ...

 • شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال 57 هجری یا […] 0

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال 57 هجری یا […]

  ادامه ...

 • نام آن حضرت محمد است. این نامی است که رسول خدا (ص) از دیر زمان برای وی برگزیده بود.جابر بن عبدالله انصاری یار دیرین پیامبر (ص) افتخار دارد که سلام […] 0

  نام و کنیه امام باقر

  نام آن حضرت محمد است. این نامی است که رسول خدا (ص) از دیر زمان برای وی برگزیده بود.جابر بن عبدالله انصاری یار دیرین پیامبر (ص) افتخار دارد که سلام […]

  ادامه ...

 • لقب باقر(شکافنده علوم) در منابعاو را باقر علیه السلام نامیدند، چون شکافنده علم است و به ریشه ها و اصول و مسائل خفی علوم آگاهی دارد. «أشْهَرُها البَاقرُ، و لُقِّبَ […] 0

  لقب امام باقر در منابع

  لقب باقر(شکافنده علوم) در منابعاو را باقر علیه السلام نامیدند، چون شکافنده علم است و به ریشه ها و اصول و مسائل خفی علوم آگاهی دارد. «أشْهَرُها البَاقرُ، و لُقِّبَ […]

  ادامه ...