آرشیو القاب و کنیه ها

 • نام آن حضرت محمد است. این نامی است که رسول خدا (ص) از دیر زمان برای وی برگزیده بود. جابر بن عبدالله انصاری یاردیرین پیامبر (ص) افتخار دارد که سلام […] 0

  نام و کنیه امام باقر علیه السلام

  نام آن حضرت محمد است. این نامی است که رسول خدا (ص) از دیر زمان برای وی برگزیده بود. جابر بن عبدالله انصاری یاردیرین پیامبر (ص) افتخار دارد که سلام […]

  ادامه ...

 • شافعی مینویسد محمد بن علی ابوجعفر باقر العلوم و باقر العلم و جامعه و شاهر علمه و رافعه و متفوق دره و واضعه و منمق[صفحه 3]دره و راصعه صفا قلبه […] 0

  اسامی و القاب امام باقر

  شافعی مینویسد محمد بن علی ابوجعفر باقر العلوم و باقر العلم و جامعه و شاهر علمه و رافعه و متفوق دره و واضعه و منمق[صفحه 3]دره و راصعه صفا قلبه […]

  ادامه ...

 • لقب باقر(شکافنده علوم) در منابعاو را باقر علیه السلام نامیدند، چون شکافنده علم است و به ریشه ها و اصول و مسائل خفی علوم آگاهی دارد. «أشْهَرُها البَاقرُ، و لُقِّبَ […] 0

  لقب امام باقر در منابع

  لقب باقر(شکافنده علوم) در منابعاو را باقر علیه السلام نامیدند، چون شکافنده علم است و به ریشه ها و اصول و مسائل خفی علوم آگاهی دارد. «أشْهَرُها البَاقرُ، و لُقِّبَ […]

  ادامه ...

 • برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است:1- باقر.این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدان تصریح کردهاند. [16].در بیان فلسفهی تعیین این لقب برای […] 0

  القاب امام باقر

  برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است:1- باقر.این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدان تصریح کردهاند. [16].در بیان فلسفهی تعیین این لقب برای […]

  ادامه ...

 • کنیه ها و القاب امام محمد باقر علیه السلام کنیه های امام پنجم علیه السلام برای امام محمدباقر علیه السلام، در کتب روایی، دو کنیه بر شمرده اند: 1- ابوجعفر: […] 0

  کنیه ها و القاب امام محمد باقر علیه السلام

  کنیه ها و القاب امام محمد باقر علیه السلام کنیه های امام پنجم علیه السلام برای امام محمدباقر علیه السلام، در کتب روایی، دو کنیه بر شمرده اند: 1- ابوجعفر: […]

  ادامه ...

 • ده ها سال پیش از ولادت محمد بن علی علیه السلام ، جد گرامی اش رسول خدا صلی الله علیه و آله نام او را محمد و لقبش را باقر […] 0

  القاب امام باقر

  ده ها سال پیش از ولادت محمد بن علی علیه السلام ، جد گرامی اش رسول خدا صلی الله علیه و آله نام او را محمد و لقبش را باقر […]

  ادامه ...

 • چرا آن حضرت را باقر لقب داده بودند؟ در فصول المهمة آمده است: آن حضرت را بدین لقب می خواندند زیرا علوم را می شکافت و باز می کرد. در […] 0

  چرا آن حضرت را باقر لقب داده بودند؟

  چرا آن حضرت را باقر لقب داده بودند؟ در فصول المهمة آمده است: آن حضرت را بدین لقب می خواندند زیرا علوم را می شکافت و باز می کرد. در […]

  ادامه ...

 • یا جابر لعلک تبقی حتی تلقی رجلا من ولدی یقال له محمد بن علی بن الحسین یهب الله له النور و الحکمه فاقرا منی السلامای جابر شاید خداوند تو را […] 0

  لقب باقر العلوم علیه السلام

  یا جابر لعلک تبقی حتی تلقی رجلا من ولدی یقال له محمد بن علی بن الحسین یهب الله له النور و الحکمه فاقرا منی السلامای جابر شاید خداوند تو را […]

  ادامه ...

 • اسلام دین عقل و استدلال و رقاء و اعتلاء است و لذا مانند سایر مذاهب و ملل پیرامون جزئیاتی که سد نیل به مدارج عالیه است ازنظر موضوعیت بحث نکرده […] 0

  لباس امام محمد باقر

  اسلام دین عقل و استدلال و رقاء و اعتلاء است و لذا مانند سایر مذاهب و ملل پیرامون جزئیاتی که سد نیل به مدارج عالیه است ازنظر موضوعیت بحث نکرده […]

  ادامه ...

 • نام آن حضرت محمد است. این نامی است که رسول خدا (ص) از دیر زمان برای وی برگزیده بود.جابر بن عبدالله انصاری یار دیرین پیامبر (ص) افتخار دارد که سلام […] 0

  نام و کنیه امام باقر

  نام آن حضرت محمد است. این نامی است که رسول خدا (ص) از دیر زمان برای وی برگزیده بود.جابر بن عبدالله انصاری یار دیرین پیامبر (ص) افتخار دارد که سلام […]

  ادامه ...